ilgi

ileti

TTü ilet- +I(g)

iletişim

YTü *iletiş- +Im TTü ilet-

iletken

TTü ilet- +(g)An

ilga

Ar ilġāˀ إلغاء z [#lġw ifˁāl IV msd.] boş ve geçersiz kılma, lağvetme Ar laġā لغا zboş ve geçersiz idi

ilgeç

TTü il- bağlamak +(g)Aç

ilgi

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
ilgi = Alaka, münasebet = Relation, rapport

ETü il- yanına varma, tutma +gU

 il-

Not: Arapça kökenli alaka "asılma, ilgili olma" sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır.

Benzer sözcükler: ilgi alanı, ilgi çekici, ilgi eki, ilgilenmek, ilgilendirmek, ilgili, ilgisiz, ilgisizlik

Bu maddeye gönderenler: ilgeç, ilginç


10.12.2015
ilginç

YTü ilgi +(In)ç

ilhak

Ar ilḥāḳ إلحاق z [#lḥḳ ifˁāl IV msd.] katma, bağlama, ekleme

ilham

Ar ilhām إلهام z [#lhm ifˁāl IV msd.] 1. yutma, yiyip bitirme, 2. içe doğma, insan ruhunu ele geçiren tanrısal güç, esin Ar lahama لهم zyuttu, tüketti, (yangın) yakıp bitirdi

ilik1

<< ETü ilik/yilik kemik iliği

ilik2

<< OTü-KT ilkik/ilik düğme iliği ETü/TTü ilik-/il- takılmak, tutmak +Uk