ilik2

ilgi

ETü il- yanına varma, tutma +gU

ilginç

YTü ilgi +(In)ç

ilhak

Ar ilḥāḳ إلحاق z [#lḥḳ ifˁāl IV msd.] katma, bağlama, ekleme

ilham

Ar ilhām إلهام z [#lhm ifˁāl IV msd.] 1. yutma, yiyip bitirme, 2. içe doğma, insan ruhunu ele geçiren tanrısal güç, esin Ar lahama لهم zyuttu, tüketti, (yangın) yakıp bitirdi

ilik1

<< ETü ilik/yilik kemik iliği

ilik2

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ilkik: al-ˁurwa [düğme iliği] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
ilkek ايلكاك: croc, crocher; bouton [ anon., Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türkî, 1343]
al-ˁurwa [düğme iliği] ilkek ايلكاك wayuḳāl eylik اَيْلِك wa huwa bitturkmānī [ve Türkmenler 'ilik' derler]

<< OTü-KT ilkik/ilik düğme iliği ETü/TTü ilik-/il- takılmak, tutmak +Uk

 il-

Not: TTü anlam ayrışmasına uğramış ilmik sözcüğünün ikizidir.

Benzer sözcükler: iliklemek, ilikli


01.07.2015
ilim

Ar ˁilm عِلْم z [#ˁlm fiˁl ] bilgi, özellikle teorik bilgi, bilim Ar ˁalama عَلَمَ zbildi, anladı, iz ve işaretleri yorumlayarak bilgiye ulaştı

ilinek

TTü ilin- +(g)Ak TTü il- +In-

ilinti

TTü ilin- +(In)tI

iliş|mek

<< ETü iliş- (iki şey bir birine) takışmak, tutuşmak, kapışmak ETü il- takılmak, tutmak +Iş-

ilişki

≈ TTü ilişik temas, alaka TTü iliş- +gU