ilinek

ilhak

Arapça lḥḳ kökünden gelen ilḥāḳ إلحاق z "katma, bağlama, ekleme" sözcüğünden alıntıdır.

ilham

Arapça lhm kökünden gelen ilhām إلهام z "1. yutma, yiyip bitirme, 2. içe doğma, insan ruhunu ele geçiren tanrısal güç, esin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lahama لهم z "yuttu, tüketti, (yangın) yakıp bitirdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ilik1

Eski Türkçe ilik veya yilik "kemik iliği" sözcüğünden evrilmiştir.

ilik2

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) ilkik veya ilik "düğme iliği" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ilik- veya il- "takılmak, tutmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

ilim

Arapça ˁlm kökünden gelen ˁilm عِلْم z "bilgi, özellikle teorik bilgi, bilim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalama عَلَمَ z "bildi, anladı, iz ve işaretleri yorumlayarak bilgiye ulaştı" fiilinin fiˁl vezninde türevidir.

ilinek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
ilinek = Araz = Accident

Köken

Türkiye Türkçesi ilin- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi il- fiilinden Türkiye Türkçesinde +In- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için il- maddesine bakınız.


05.10.2017
ilinti

Türkiye Türkçesi ilin- fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

iliş|mek

Eski Türkçe iliş- "(iki şey bir birine) takışmak, tutuşmak, kapışmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe il- "takılmak, tutmak" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

ilişki

Türkiye Türkçesi ilişik "temas, alaka" sözcüğü ile eş kökenlidir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi iliş- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

ilk

Eski Türkçe ilki veya ilk "nispeten uzaktaki, önceki, eski" sözcüğünden evrilmiştir.

ilkah

Arapça lḳḥ kökünden gelen ilḳāḥ إلقاح z "dölleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḳaḥa "dölledi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.