ilk

ilim

Ar ˁilm عِلْم z [#ˁlm fiˁl ] bilgi, özellikle teorik bilgi, bilim Ar ˁalama عَلَمَ zbildi, anladı, iz ve işaretleri yorumlayarak bilgiye ulaştı

ilinek

TTü ilin- +(g)Ak TTü il- +In-

ilinti

TTü ilin- +(In)tI

iliş|mek

<< ETü iliş- (iki şey bir birine) takışmak, tutuşmak, kapışmak ETü il- takılmak, tutmak +Iş-

ilişki

≈ TTü ilişik temas, alaka TTü iliş- +gU

ilk

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
biŋ süg ilki kün ölürtim [bin askeri ilk gün öldürdüm] ETü: [ Uygurca metinler, <900]
ilkite bérü [ilk baştan beri], ilki etözlerde [eski bedenlerde] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ilk: awwal (...) ilk sen barğıl [önce sen git]

<< ETü ilki/ilk nispeten uzaktaki, önceki, eski

Benzer sözcükler: ilk ağızda, ilk yardım, ilkbahar, ilkçağ, ilkin, ilköğretim, ilkokul

Bu maddeye gönderenler: ileri, ilke, ilkel


17.03.2015
ilkah

Ar ilḳāḥ إلقاح z [#lḳḥ ifˁāl IV msd.] dölleme Ar laḳaḥa dölledi

ilke

TTü ilk +A

ilkel

TTü ilk +Al

illa

Ar illā إلّا zama, bundan başka, hariç (edat) § Ar in إن zilgi edatı, ki Ar لا zdeğil

illallah

Ar illā-llāh إلّاالله zAllah'tan başka