iltisak

iltica

Ar ilticāˀ إلتجاء z [#lcA iftiˁāl VIII msd.] sığınma Ar lacaˀa لَجَأَ zsığındı

iltifat

Ar iltifāt إلتفات z [#lft iftiˁāl VIII msd.] dikkat ve ilgi gösterme, ilgilenme, kayırma Ar lafata لَفَتَ zdöndü, eğildi, yöneldi

iltihak

Ar iltiḥāḳ إلتحاق z [#lḥḳ iftiˁāl VIII msd.] katılma, eklenme, yapışma Ar laḥaḳa لحق zkatıldı, eklendi

iltihap

Ar iltihāb إلتهاب z [#lhb iftiˁāl VIII msd.] yanma, yangın, tıpta enfeksiyon Ar lahab لهب zalev, ateş

iltimas

Ar iltimās إلتماس z [#lms iftiˁāl VIII msd.] birinin el veya eteğini tutarak rica etme, başvuru, dilekçe Ar lamasa لَمَسَ zdokundu, elledi

iltisak

[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
iltisāḳ: Yapışma, birleşme, kavuşma, bitişme. İki demir yolu hattının iltisakı. * İltisak-ı mafsal: Kemiklerin oynak yüzünün birbirine yapışmasından ibaret illet [artrit]. "bitişme (imar terimi)" [ Cumhuriyet - gazete, 1953]
Yanlardan iltisaklı bina yapılabilir. (...) iltisaklı bir helâ ve mutfak "örgütsel ilişki (istihbarat terimi)" [ Milliyet - gazete, 1998]
MÇP'nin üst düzey yöneticileriyle iltisaklı olup

Ar iltiṣāḳ إلتصاق z [#lṣḳ VIII msd.] yapışma, bitişme Ar laṣaḳa yapıştı

Not: İltisaklı sıfatı Erken Cumhuriyet döneminde sadece yapı mevzuatı bağlamında "bitişik (bina)" anlamında kullanılan marjinal bir sözcük iken, 1990'lardan itibaren emniyet ve istihbarat jargonunda "(zararlı örgütlerle) ilişkili" anlamını yüklenmiş ve 2010 yılında Dışişleri Bakanı Davutoğlu tarafından Türk siyaset diline kazandırılmıştır.

Benzer sözcükler: mültesik


25.01.2018
iltizam

Ar iltizām إلتزام z [#lzm iftiˁāl VIII msd.] 1. sarılma, sarmaşma, 2. bir işi üstlenme, 3. mantıken zorunlu olma, gerekme Ar lazima لزم zsarıldı, ilişik idi, gerekti

ilüstrasyon

Fr illustration resimleme, renklendirme, nakış Lat illustratio 1. aydınlatma, 2. a.a. Lat illustrare [den.] aydınlatmak, parlatmak +(t)ion Lat in+1 lustrum parıltı

ilzam

Ar ilzām إلزام z [#lzm ifˁāl IV msd.] gerektirme, zorunlu kılma, mantıkta çıkarsama Ar lazima لزم zgerekti

im

<< ETü im/em/en işaret, alamet; özellikle hayvanlara vurulan damga

ima

Ar īmāˀ ايماء z [#wmA ifˁāl IV msd.] 1. mimikle işaret etme, 2. işaret, mimik Ar awmaˀa [IV f.] işaret etti, ima etti