iltizam

iltifat

Arapça lft kökünden gelen iltifāt إلتفات z "dikkat ve ilgi gösterme, ilgilenme, kayırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lafata لَفَتَ z "döndü, eğildi, yöneldi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iltihak

Arapça lḥḳ kökünden gelen iltiḥāḳ إلتحاق z "katılma, eklenme, yapışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḥaḳa لحق z "katıldı, eklendi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iltihap

Arapça lhb kökünden gelen iltihāb إلتهاب z "yanma, yangın, tıpta enfeksiyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lahab لهب z "alev, ateş" sözcüğünün iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iltimas

Arapça lms kökünden gelen iltimās إلتماس z "birinin el veya eteğini tutarak rica etme, başvuru, dilekçe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lamasa لَمَسَ z "dokundu, elledi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iltisak

Arapça lṣḳ kökünden gelen iltiṣāḳ إلتصاق z "yapışma, bitişme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laṣaḳa "yapıştı" sözcüğünün (VIII) masdarıdır.

iltizam
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"üstlenme" [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
refˁ-i zarār-i ˁām içün zarār-i χāssı iltizām ittiler [kamunun zararını gidermek için özelin zararını üstlendiler]

Köken

Arapça lzm kökünden gelen iltizām إلتزام z "1. sarılma, sarmaşma, 2. bir işi üstlenme, 3. mantıken zorunlu olma, gerekme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لزم z "sarıldı, ilişik idi, gerekti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için lüzum maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

iltizami

Bu maddeye gönderenler

mültezim


03.02.2020
ilüstrasyon

Fransızca illustration "resimleme, renklendirme, nakış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince illustratio "1. aydınlatma, 2. resimleme, renklendirme, nakış" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince illustrare "aydınlatmak, parlatmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince lustrum "parıltı" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

ilzam

Arapça lzm kökünden gelen ilzām إلزام z "gerektirme, zorunlu kılma, mantıkta çıkarsama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لزم z "gerekti" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

im

Eski Türkçe im veya em veya en "işaret, alamet; özellikle hayvanlara vurulan damga" sözcüğünden evrilmiştir.

ima

Arapça wmA kökünden gelen īmāˀ ايماء z "1. mimikle işaret etme, 2. işaret, mimik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça awmaˀa "işaret etti, ima etti" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

imaj

Fransızca image "resim, suret, görüntü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen imago, imagin- sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ei̯m- (*ai̯m-) "kopya, suret" kökünden türetilmiştir.