im

iltimas

Ar iltimās إلتماس z [#lms iftiˁāl VIII msd.] birinin el veya eteğini tutarak rica etme, başvuru, dilekçe Ar lamasa لَمَسَ zdokundu, elledi

iltisak

Ar iltiṣāḳ إلتصاق z [#lṣḳ VIII msd.] yapışma, bitişme Ar laṣaḳa yapıştı

iltizam

Ar iltizām إلتزام z [#lzm iftiˁāl VIII msd.] 1. sarılma, sarmaşma, 2. bir işi üstlenme, 3. mantıken zorunlu olma, gerekme Ar lazima لزم zsarıldı, ilişik idi, gerekti

ilüstrasyon

Fr illustration resimleme, renklendirme, nakış Lat illustratio 1. aydınlatma, 2. a.a. Lat illustrare [den.] aydınlatmak, parlatmak +(t)ion Lat in+1 lustrum parıltı

ilzam

Ar ilzām إلزام z [#lzm ifˁāl IV msd.] gerektirme, zorunlu kılma, mantıkta çıkarsama Ar lazima لزم zgerekti

im

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
im [[askeri birlikler arasında kullanılması için hükümdarın belirlediği parola]] (...) ol maŋa yimledi, men aŋar imlēdim [[o bana/ben ona göz kırptım veya elimle işaret ettim]] TTü: [ anon., Kısas-ı Enbiya terc., <1390]
ve buların birle imleri ol idi kim bir kızın viribiyip [gönderip] tuz diledürdi ve ol imle buları fāḥışe işlemeğe kığırurdı [çağırırdı] YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
im = İşaret

<< ETü im/em/en işaret, alamet; özellikle hayvanlara vurulan damga

Not: TTü marjinal bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde genel kullanıma dahil edilmiştir.

Benzer sözcükler: imlemek

Bu maddeye gönderenler: ene-, imge, imleç


27.07.2015
ima

Ar īmāˀ ايماء z [#wmA ifˁāl IV msd.] 1. mimikle işaret etme, 2. işaret, mimik Ar awmaˀa [IV f.] işaret etti, ima etti

imaj

Fr image resim, suret, görüntü Lat imago, imagin- a.a. HAvr *h₂ei̯m- (*ai̯m-) kopya, suret

imajinasyon

Fr imagination zihninde canlandırma, hayal Lat imaginari zihninde canlandırmak, hayal etmek +(t)ion Lat imago, imagin- resim, suret

imal

Ar iˁmāl إعمال z [#ˁml ifˁāl IV msd.] işe koşma, işler hale getirme Ar ˁamala عمل zişledi

imale

Ar imāla(t) إمالة z [#myl ifˁāla(t) IV msd.] 1. eğme, meyil verme, 2. şiirde bir heceyi uzatarak okuma Ar māla مال zeğildi, meyletti