incil

ince

<< ETü inçge/yinçge ince, narin ETü *yinç- küçülmek? daralmak? +gA << ETü *ñin(i)ş-

incele|mek

TTü ince +lA-

incentive

İng incentive 1. özendirme, teşvik, 2. bir şirket elemanlarına ödül olarak verilen ayni hak veya ödül Lat incentivus coşturan, harekete geçiren, oynatan (müzik) Lat incinere şarkıya katılmak, eşlik etmek +(t)iv° Lat in+1 canere, cant- şarkı söylemek

inci

<< ETü yinçü inci Çin zhēn-zhū 珍珠 z«kıymetli cevher», a.a.

incik

<< OTü inçik/yinçik bacağın ince bölümü, ayak bileği ETü *yinç- daralmak, incelmek +Uk

incil

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Tevrīt, İncīl, Zebūrda Rasūlnıŋ şıfatı bitiglig erdi [yazılı idi]

Ar incīl إنجيل zKuran'a göre Hıristiyan dininin kutsal kitabı Süry ewangiliyon ܐܘܢܓܠܝܘܢ zİsa'nın havarilerince yazılmış hayat hikâyesi EYun euangḗlion ευαγγήλιον z1. iyi haberci, müjdeci, 2. a.a. § EYun εῦ ziyi, hayırlı EYun ángēlos άγγηλος zelçi, haberci (≈ EYun ángaros/angérios a.a. Akad aggaru kraliyet hizmetkârı, ulak, elçi )

 ö+, ecir

Not: Nöldeke sf. NB 47 Yunanca sözcüğün Habeşçe wangīl biçiminden Arapçaya alındığını savunur. Aynı istikamette Jeffery sf. 71-72. • Fr evangile, İng evangel- (a.a.) biçimleri Latince yoluyla Yunancadan alınmıştır. • Homeros'tan itibaren kaydedilen άγγηλος "ulak, haberci", Herodotos'ta "Pers kralının ücretli posta tatarı" anlamında geçen άγγαρος "ulak, haberci" sözcüğünün formel eşdeğeridir. Hesykhios αγγέιρος (a.a.) biçimini kullanır. Karş. angarya.

Bu maddeye gönderenler: evanjelik


18.08.2017
incin|mek

<< OTü inçin-/yinçin- küçük düşmek, kırılmak ≈ ETü yinçür- boyun eğmek, hizmet etmek ETü *yinç- inmek? küçülmek? +In-

incir

Fa ancīr أنجير zincir OYun angúrion αγγούριον z1. incir, 2. hıyar OYun ánguros άγγουρος zkapçık, bal peteği +ion (Kaynak: DuCG sf. I.9)EYun ángos άγγος z1. küçük sıvı kabı, kapçık, 2. bal peteği hücresi (Kaynak: LS sf. 7)

inç

İng inch bir uzunluk birimi, fitin onikide biri << Eİng ynce Lat uncia birim, onikide bir Lat unus bir

ind

Ar ˁind عِنْد z [#ˁnd] yan, nezd, taraf, -e göre, -e nazaran (edat)

indent

İng indent [abb.] Fr/İng indentation (ısırık gibi) girinti, oyuntu, tipografide bir satırın içerlek dizilmesi OLat indentare [den.] diş geçirmek, ısırmak +(t)ion Lat in+1 dens, dent- diş