intizam

intihar

Arapça nḥr kökünden gelen intiḥār إنتحار z "kendini öldürme, özellikle bıçak vurarak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥara نحر z "(hayvanı) boğazını keserek öldürdü, boğazladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

intikal

Arapça nḳl kökünden gelen intiḳāl إنتقال z "taşınma, bir yerden başka yere gitme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳala نَقَلَ z "taşıdı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

intikam

Arapça nḳm kökünden gelen intiḳām إنتقام z "öç alma, öç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳama نقم z "öç aldı, hınç duydu" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

intisap

Arapça nsb kökünden gelen intisāb إنتساب z "ilişme, katılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasaba نسب z "ilgili idi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

intişar

Arapça nşr kökünden gelen intişār إنتشار z "yayılma, dağılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naşara نشر z "yaydı, dağıttı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

intizam
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
şol intiẓām-i χāṭır ve inḳıṭāˁ-ı χalḳ ki

Köken

Arapça nẓm kökünden gelen intiẓām إنتظام z "düzenlenme, düzenlilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "dizdi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için nazım1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

intizamlı, intizamsız

Bu maddeye gönderenler

muntazam


28.07.2015
intizar

Arapça nẓr kökünden gelen intiẓār إنتظار z "bekleme, yolunu gözleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓara نظر z "baktı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

intörn

İngilizce intern "yatılı çırak, tıpta acemi doktor" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince internus "iç, içerideki, iç oğlanı" sözcüğünden alıntıdır.

inverter

İngilizce inverter "1. tersine çeviren, 2. düz elektrik akımı ile alternatif akımı birbirine çeviren aygıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce invert "tersine çevirmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen invertere fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince vertere "döndürmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

inzal

Arapça nzl kökünden gelen inzāl إنزال z "indirme, özellikle ayet indirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

inzibat

Arapça ḍbṭ kökünden gelen inḍibāṭ إنضباط z "denetim, kontrol altında olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍabaṭa ضَبَطَ z "korudu, kontrol etti" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.