intizar

intikal

Arapça nḳl kökünden gelen intiḳāl إنتقال z "taşınma, bir yerden başka yere gitme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳala نَقَلَ z "taşıdı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

intikam

Arapça nḳm kökünden gelen intiḳām إنتقام z "öç alma, öç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳama نقم z "öç aldı, hınç duydu" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

intisap

Arapça nsb kökünden gelen intisāb إنتساب z "ilişme, katılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasaba نسب z "ilgili idi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

intişar

Arapça nşr kökünden gelen intişār إنتشار z "yayılma, dağılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naşara نشر z "yaydı, dağıttı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

intizam

Arapça nẓm kökünden gelen intiẓām إنتظام z "düzenlenme, düzenlilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "dizdi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

intizar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bekleme" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Allah adı yazıla dip intiẓār (kılar) "... beddua" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
intizar: 1. Bekleme, gözleme. 2. (hlk.) İlenme, beddua.

Köken

Arapça nẓr kökünden gelen intiẓār إنتظار z "bekleme, yolunu gözleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓara نظر z "baktı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için nazar maddesine bakınız.

Ek açıklama

“Kem göze maruz kılma, nazar değdirme” anlamı Türkçe halk ağızlarına özgüdür.

Bu maddeye gönderenler

muntazır


17.04.2015
intörn

İngilizce intern "yatılı çırak, tıpta acemi doktor" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince internus "iç, içerideki, iç oğlanı" sözcüğünden alıntıdır.

inverter

İngilizce inverter "1. tersine çeviren, 2. düz elektrik akımı ile alternatif akımı birbirine çeviren aygıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce invert "tersine çevirmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen invertere fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince vertere "döndürmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

inzal

Arapça nzl kökünden gelen inzāl إنزال z "indirme, özellikle ayet indirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

inzibat

Arapça ḍbṭ kökünden gelen inḍibāṭ إنضباط z "denetim, kontrol altında olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍabaṭa ضَبَطَ z "korudu, kontrol etti" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inziva

Arapça zwy kökünden gelen inziwā إنزوَى z "köşeye çekilme, yalnızlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zawā زَوَا z "gizledi, büktü" sözcüğünün infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.