iptida

ip

<< ETü yıp ip, iplik

ipek

<< OTü ipek/yipek ipek <? ETü ip/yip ip +Ak

iplik

ETü yip +lIk

ipotek

Fr hypothèque EYun ʰypothḗkē ὑποθήκη zönerilen şey, ortaya atılan şey, bir borca karşılık rehin verilen şey EYun ʰypotíthēmi ὑποτίθημι zaşağı koymak § EYun ʰypó ὑπό zalt, aşağı EYun títhemi, the- τίθεμι, θε- zkoymak

iptal

Ar ibṭāl إبطال z [#bṭl ifˁāl IV msd.] geçersiz kılma Ar baṭala بَطَلَ zgeçersiz idi

iptida

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Allah adın eytelüm evvel ibtidā / ki andan oldı ibtidā vü intihā [Allah adını söyleyelim ilk önce, çünkü başı ve sonu yapan odur] iptidai [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ibtidāī: ilk derecede olan. Tahkīkāt-ı ibtidāīye: evveliye. YO: iptidai "... Fr primitif karşılığı" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ibtidāī: (...) kürre-i arzın evāil-i hilkatine dair [yer kürenin ilk zamanlarına ilişkin, primitif]

Ar ibtidāˀ إبتداء z [#bdA iftiˁāl VIII msd.] başlama, başlangıç, ilk Ar badaˀa بَدَأَ zbaşladı

 bidayet

Not: Yeni Osmanlıca ibtidāī terimi Fr primaire (ör. école primarie) ve primitif (ör. tribu primitif) karşılığıdır.

Benzer sözcükler: iptidai, müptedi


11.05.2015
iptila

Ar ibtilāˀ إبتلاء z [#blw iftiˁāl VIII msd.] sınav, zorluklarla imtihan edilme Ar balā بَلَا zsınadı, sıkıntı ve mihnet verdi

irade

Ar irāda(t) إرادة z [#rwd ifˁāla(t) IV msd.] isteme, istek Ar rāda رَادَ zpeşinden gitti, aradı, istedi

irap

Ar iˁrāb إعراب z [#ˁrb ifˁāl IV msd.] Arapça sözcüklerin kurala uygun çekme, noktalama Ar ˁarab Arap

irat

Ar īrād ايراد z [#wrd ifˁāl IV msd.] 1. getirme, gelir getirme, bir konuyu gündeme getirme, 2. gelir Ar warada ورد zvardı, geldi

irca

Ar ircāˁ إرجاع z [#rcˁ ifˁāl IV msd.] rücu ettirme, geri döndürme Ar racaˁa رَجَعَ zrücu etti, geri geldi