islamiyet

iskete

Yun skathí σκαθί zbir tür ötücü kuş, carduelis spinus << EYun skánthos σκάνθος za.a.

iskonto

Fr escompte OLat excomputare indirim yapmak Lat e(x)+ computare hesaplamak

iskorbüt

Fr scorbut C vitamini eksikliğinden doğan bir hastalık Nor skyrbjúgr a.a.

iskorpit

Yun skorpídion σκορπίδι z [küç.] «akrepçik», zehirli dikenleri olan bir balık Yun/EYun skorpíos σκορπίος zakrep +ion Sam #ˁḳrb a.a.

islam

Ar islām إسلام z [#slm ifˁāl IV msd.] 1. (özellikle Tanrıya) teslim olma, boyun eğme, 2. bir din Ar aslama [IV f.] teslim oldu, barıştı

islamiyet

YO: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
islāmiyet YO: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
islāmiyet: Müslümanlık ve din-i İslam manasile müstamel ise de, İslam kelimesi zaten masdar ve masdariyet manasını mutazammın olup, bir daha edat-ı masdariyet ilavesi fazla olmağla, Arabîde mesmūˁ olmadığından, lisanı edebide olsun istimalinden tevakki olunmak iktiza eder.

Ar islām bir din +īya(t)2

 islam

Not: Fr Islamisme karşılığı olarak 19. yy'da türetilmiş bir sözcüktür.


26.08.2014
islamofobi

İng islamophobia patolojik İslam korkusu veya düşmanlığı

islim

<< TTü istim buhar İng steam a.a.

ismet

Ar ˁiṣma(t) عصمة z [#ˁṣm fiˁla(t) msd.] leke ve günahtan korunmuş olma, saflık, günahsızlık Ar ˁaṣama عصم zkorudu, sakındı, esirgedi

isnat

Ar isnād إسناد z [#snd ifˁāl IV msd.] dayama, dayandırma Ar sanada سَنَدَ zdayandı

isot

<< TTü issi ot kara biber § TTü issi sıcak, harlı TTü ot