ismet

iskorpit

Yunanca skorpídion σκορπίδι z "«akrepçik», zehirli dikenleri olan bir balık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca ve Eski Yunanca skorpíos σκορπίος z "akrep" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Ana-Samice aynı anlama gelen #ˁḳrb sözcüğünden alıntıdır.

islam

Arapça slm kökünden gelen islām إسلام z "1. (özellikle Tanrıya) teslim olma, boyun eğme, 2. bir din" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aslama "teslim oldu, barıştı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

islamiyet

Arapça islām "bir din" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

islamofobi

İngilizce islamophobia "patolojik İslam korkusu veya düşmanlığı" sözcüğünden alıntıdır.

islim

Türkiye Türkçesi istim "buhar" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük İngilizce aynı anlama gelen steam sözcüğünden alıntıdır.

ismet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
elüm Kâˁbe halkasına kodım ve taŋrıdan ˁıṣmet diledim

Köken

Arapça ˁṣm kökünden gelen ˁiṣma(t) عصمة z "leke ve günahtan korunmuş olma, saflık, günahsızlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣama عصم z "korudu, sakındı, esirgedi" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

Bu maddeye gönderenler

masum


29.08.2012
isnat

Arapça snd kökünden gelen isnād إسناد z "dayama, dayandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanada سَنَدَ z "dayandı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

isot

Türkiye Türkçesi issi ot "kara biber" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi issi "sıcak, harlı" ve Türkiye Türkçesi ot sözcüklerinin bileşiğidir.

ispanyolet

Fransızca espagnolette "bir tür pencere kilit mekanizması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca espagnol "İspanyalı" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Espagne "İspanya" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Hispania özel adından evrilmiştir.

ispari

Yunanca spári σπάροι z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca ve Eski Yunanca spáros σπάρος z "karagöze benzer bir balık, sparus annularis" sözcüğünün çoğuludur.

ispat

Arapça s̠bt kökünden gelen iṯbāt إثبات z "kalıcı kılma, kesinleştirme, kanıtlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṯbata أَثْبَتَ z "kalıcı kıldı, sabitledi, kesinleştirdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ṯabata ثَبَتَ z "kaldı, sabitlendi" fiilinin (IV) fiilidir.