ispanyolet

islamofobi

İngilizce islamophobia "patolojik İslam korkusu veya düşmanlığı" sözcüğünden alıntıdır.

islim

Türkiye Türkçesi istim "buhar" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük İngilizce aynı anlama gelen steam sözcüğünden alıntıdır.

ismet

Arapça ˁṣm kökünden gelen ˁiṣma(t) عصمة z "leke ve günahtan korunmuş olma, saflık, günahsızlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣama عصم z "korudu, sakındı, esirgedi" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

isnat

Arapça snd kökünden gelen isnād إسناد z "dayama, dayandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanada سَنَدَ z "dayandı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

isot

Türkiye Türkçesi issi ot "kara biber" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi issi "sıcak, harlı" ve Türkiye Türkçesi ot sözcüklerinin bileşiğidir.

ispanyolet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Espagnolette [Fr.]: mandal makamında nev-icat pencere demiri, espanyolet.

Köken

Fransızca espagnolette "bir tür pencere kilit mekanizması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca espagnol "İspanyalı" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Espagne "İspanya" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Hispania özel adından evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için hispanik maddesine bakınız.


01.10.2017
ispari

Yunanca spári σπάροι z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca ve Eski Yunanca spáros σπάρος z "karagöze benzer bir balık, sparus annularis" sözcüğünün çoğuludur.

ispat

Arapça s̠bt kökünden gelen iṯbāt إثبات z "kalıcı kılma, kesinleştirme, kanıtlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṯbata أَثْبَتَ z "kalıcı kıldı, sabitledi, kesinleştirdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ṯabata ثَبَتَ z "kaldı, sabitlendi" fiilinin (IV) fiilidir.

ispati

Yunanca spáthi σπάθη z "kürek, iskambilde bir renk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca spáthē σπάθη z "kürek" sözcüğünden evrilmiştir.

ispençiyar

İtalyanca speziale "attar, baharatçı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca spezie "baharat, şifalı ot" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince species "1. görünüm, biçim, 2. çeşit, tür, 3. ticari eşya çeşidi, özellikle kimyasal madde veya ot türü" sözcüğünden evrilmiştir.

ispermeçet

Yeni Latince sperma ceti "ispermeçet balinasından elde edilen güzel kokulu muma benzer madde" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sperma "sperm" ve Latince cetus "balina" sözcüklerinin bileşiğidir.