ispiritizma

ispat

Arapça s̠bt kökünden gelen iṯbāt إثبات z "kalıcı kılma, kesinleştirme, kanıtlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṯbata أَثْبَتَ z "kalıcı kıldı, sabitledi, kesinleştirdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ṯabata ثَبَتَ z "kaldı, sabitlendi" fiilinin (IV) fiilidir.

ispati

Yunanca spáthi σπάθη z "kürek, iskambilde bir renk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca spáthē σπάθη z "kürek" sözcüğünden evrilmiştir.

ispençiyar

İtalyanca speziale "attar, baharatçı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca spezie "baharat, şifalı ot" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince species "1. görünüm, biçim, 2. çeşit, tür, 3. ticari eşya çeşidi, özellikle kimyasal madde veya ot türü" sözcüğünden evrilmiştir.

ispermeçet

Yeni Latince sperma ceti "ispermeçet balinasından elde edilen güzel kokulu muma benzer madde" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sperma "sperm" ve Latince cetus "balina" sözcüklerinin bileşiğidir.

ispinoz

Yunanca spínos σπίνος z "bir tür ötücü kuş, fringilla" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen spínos veya spíza σπίνος/σπίζα z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)ping-o-s biçiminden evrilmiştir.

ispiritizma
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ispiritizma: İspiritlerin mezhebi. (...) İspiritüalist.

Köken

Fransızca spiritisme sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce spiritism "medyum aracılığıyla ruh çağırma" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1854) Bu sözcük İngilizce spirit "ruh" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen spiritus sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için ispirto maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ispiritist, ispritizma


31.10.2014
ispirto

İtalyanca spirito "1. ruh, 2. uçucu sıvı, damıtılmış alkol" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince spiritus "nefes, soluk, ruh" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince spirare "solumak, nefeslenmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

ispiyon

Fransızca espion "casus" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen spione sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *spehōn "gözetleyen, gözcü" biçiminden alıntıdır. Germence biçim Germence yazılı örneği bulunmayan *spehjan "gözetlemek, seyretmek" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sḱep- veya *speḱ- "gözlemek" biçiminden evrilmiştir.

israf

Arapça srf kökünden gelen isrāf إسراف z "azıtma, taşırma, haddini aşma, boşa harcama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarafa سَرَفَ z "gözardı etti, ihmal etti, gözden kaçırdı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

+istan

Farsça +istān ستان z "[bileşik adlarda] yer ve ülke belirten takı" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde stāna- "durma yeri, durak, konak, yer" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stéh₂-no- (*stā́-no-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steh₂- (*stā-) "durmak" kökünden türetilmiştir.

İstanbul

Yunanca stin póli στην πόλι z deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Yunanca eis tin póli εισ την πόλι z "şehir içi, iç şehir, Galata'ya kıyasla İstanbul'un sur içi bölümüne verilen ad" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Yunanca eís είς z "iç" ve Yunanca i pólis ἡ πόλις z "şehir, özellikle Konstantin kenti, İstanbul" sözcüklerinin bileşiğidir.