isteri

istek

Eski Türkçe istek "arama, araştırma" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe iste- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

isteka

İtalyanca stecca "sopa, değnek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stakōn "sopa" biçiminden alıntıdır.

istekan

Rusça stakan стакан z "bardak" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük ERus aynı anlama gelen dostokán достоканъ z sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Vasmer 3.743) Bu sözcük Çağatayca tostakan veya tostağan "sürahi, ibrik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

istem

Türkiye Türkçesi iste- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

istenç

Türkiye Türkçesi isten- fiilinden Yeni Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

isteri
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
isteri: (...) sinir hastalığı. (...) İsterik.

Köken

Fransızca hystérie "psikiyatride bir ruh hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca hystérique "kadınlara özgü olduğu varsayılan aşırı duyarlık hali" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰysterikós ὑστερικός z "rahime ait" sözcüğünden alıntıdır. ) Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰystéra ὑστέρα z "rahim" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için hister(o)+ maddesine bakınız.

Ek açıklama

Eskiden isteriye rahim salgılarının düzensizliğinin yol açtığına inanıldığı için.

Benzer sözcükler

histeri, histerik, isterik


08.10.2017
istiap

Arapça wˁb kökünden gelen istiˁāb إستعاب z "içine alma, sığma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waˁaba وعب z "tümünü aldı, sığdırdı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istiare

Arapça ˁwr kökünden gelen istiˁāra(t) إستعارة z "ödünç alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāra عَارَ z "kusurlu idi, eğreti idi" fiilinin istifˁāla(t) vezninde (X) masdarıdır.

istibdat

Arapça bdd kökünden gelen istibdād إستبداد z "yalnız olma, başına buyruk olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badda بَدَّ z "ayırdı, ayrıldı, açtı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istical

Arapça ˁcl kökünden gelen istiˁcāl إستعجال z "acele etme, aceleci olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁacala عجل z "acele etti" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

isticvap

Arapça cwb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *isticwāb sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawāb جواب z "cevap" sözcüğünün istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.