istidlal

istibdat

Arapça bdd kökünden gelen istibdād إستبداد z "yalnız olma, başına buyruk olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badda بَدَّ z "ayırdı, ayrıldı, açtı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istical

Arapça ˁcl kökünden gelen istiˁcāl إستعجال z "acele etme, aceleci olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁacala عجل z "acele etti" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

isticvap

Arapça cwb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *isticwāb sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawāb جواب z "cevap" sözcüğünün istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istida

Arapça dˁw kökünden gelen istidˁāˀ إستدعاء z "1. çağırma, çağrı, 2. dua" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāˁa دَاعَ z "çağırdı, dua etti" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istidat

Arapça ˁdd kökünden gelen istiˁdād إستعداد z "hazırlık, yetenek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadda عَدَّ z "saydı, sandı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istidlal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
māliki mülkinden istidlāl idem [ Latifî, Tezkîretü'ş-Şuarâ, 1546]
Keyfiyyet-i kīl u kāli bu matlaˁdan istidlāl olunur

Köken

Arapça dll kökünden gelen istidlāl إستدلال z "1. yol sorma, 2. mantıki çıkarım yapma, delil sayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dalla دلّ z "gösterdi" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için delil maddesine bakınız.


23.09.2017
istif

Yunanca stiví στοίβή z "istif, yığma, gemi ambarı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca stoibḗ στοίβή z "tıkıntı, dolgu, istif" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca steíbō στείβω z "bastırmak, tıkmak" fiilinden türetilmiştir.

istifa

Arapça ˁfw kökünden gelen istiˁfāˀ إستعفاء z "af dileme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁafā عفا z "sildi, affetti" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istifade

Arapça fyd kökünden gelen istifāda(t) إستفادة z "yararlanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāda فَادَ z "yararlandı" fiilinin istifˁāla(t) vezninde (X) masdarıdır.

istifham

Arapça fhm kökünden gelen istifhām إستفهام z "anlamak isteme, sorgulama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fahama فَهَمَ z "anladı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istifra

Arapça frġ kökünden gelen istifrāġ إستفراغ z "içini boşaltma, kusma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraġa فَرَغَ z "boşalttı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.