istihbar

istiğfar

Ar istiġfār إستغفار z [#ġfr istifˁāl X msd.] merhamet dileme Ar ġafara غَفَرَ zmerhamet etti

istiğna

Ar istiġnā إستغنَى z [#ġny istifˁāl X msd.] gına getirme, doyum Ar ġaniya غَنِىَ zzengin idi, doydu

istiğrak

Ar istiġrāḳ إستغراق z [#ġrḳ istifˁāl X msd.] suya veya düşünceye dalma, dalgınlık Ar ġariḳa غَرِقَ zsuya daldı

istihale

Ar istiḥāla(t) إستحالة z [#ḥwl istifˁāla(t) X msd.] dönüşme, (böcek) hal değiştirme Ar ḥāla حَالَ zdöndü

istihare

Ar istiχāra(t) إستخارة z [#χyr istifˁāla(t) X msd.] hayır dileme, bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamak için dua ile uykuya dalma Ar χayr خير zhayır

istihbar

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
istiχbār-i aṭvār-i küffār ve aḥvāllerini sipāh-i islāma iχbār [kâfirlerin tavırlarına dair bilgi edinmek ve hallerini İslam ordusuna haber vermek]

Ar istiχbār إستخبار z [#χbr istifˁāl X msd.] haber alma, bilgi edinme Ar χabara خبر zdenedi, sınadı, bizzat deneyerek öğrendi

 haber

Benzer sözcükler: istihbarat, istihbari


28.08.2014
istihdam

Ar istiχdām إستخدام z [#χdm istifˁāl X msd.] hizmet ettirme, hizmetinde çalıştırma Ar χadama خدم zhizmet etti

istihfaf

Ar istiχfāf إستفاف z [#χff istifˁāl X msd.] hafifseme, hafife alma, aşağılama Ar χaffa خفّ zhafif idi

istihkak

Ar istiḥḳāḳ إستحقاق z [#ḥḳḳ istifˁāl X msd.] hak etme, hakediş Ar ḥaḳḳa حَقّ zhak idi

istihkâm

Ar istiḥkām إستحكام z [#ḥkm istifˁāl X msd.] pekiştirme, güçlendirme, tahkim etme, savunma için hazırlama Ar ḥakama حَكَمَ zyargıladı

istihlak

Ar istihlāk إستهلاك z [#hlk istifˁāl X msd.] helak etme, tüketme, tehlikeye atma Ar halaka هَلَكَ ztükendi, helak oldu