istihraç

istihfaf

Ar istiχfāf إستفاف z [#χff istifˁāl X msd.] hafifseme, hafife alma, aşağılama Ar χaffa خفّ zhafif idi

istihkak

Ar istiḥḳāḳ إستحقاق z [#ḥḳḳ istifˁāl X msd.] hak etme, hakediş Ar ḥaḳḳa حَقّ zhak idi

istihkâm

Ar istiḥkām إستحكام z [#ḥkm istifˁāl X msd.] pekiştirme, güçlendirme, tahkim etme, savunma için hazırlama Ar ḥakama حَكَمَ zyargıladı

istihlak

Ar istihlāk إستهلاك z [#hlk istifˁāl X msd.] helak etme, tüketme, tehlikeye atma Ar halaka هَلَكَ ztükendi, helak oldu

istihlas

Ar istiχlāṣ استخلاص z [#χlṣ istifˁāl X msd.] arıtma, ayrıştırma Ar χalaṣa خلص zarındı, kurtuldu

istihraç

"anlam çıkarmak" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
ḥükmi kitābdan itmeyeler, kendü ḳıyās ˁilminden daχı ḥükm istiχrāc ideler "... gömü çıkarmak" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
χalīfe Muˁtaṣım Ahmed bin Tolunuŋ χazīnesini defīnesini istiχrāc étdiginde

Ar istiχrāc إستخراج z [#χrc istifˁāl X msd.] maden veya gömü çıkarma, (bir ifadeden) anlam veya sonuç çıkarma Ar χaraca خرج zçıktı

 hariç

Benzer sözcükler: müstahreç


22.09.2017
istihsal

Ar *istiḥṣāl إستحصال z [#ḥṣl istifˁāl X msd.] üretme, elde etme Ar ḥaṣala حَصَلَ züredi, hasıl oldu

istihsan

Ar istiḥsān إستحسان z [#ḥsn istifˁāl X msd.] beğenme, hoş görme, güzel sayma Ar ḥasuna حَسُنَ zgüzel idi

istihza

Ar istihzāˀ إستهزاء z [#hzA istifˁāl X msd.] alay, aşağılama Ar hazaˀa هزا zalay etti, aşağıladı

istikamet

Ar istiḳāma(t) إستقامة z [#ḳwm istifˁāla(t) X msd.] dik durma, düz gitme, doğruluk, dürüstlük Ar ḳāma قَامَ zdurdu

istikbal

Ar istiḳbāl إستقبال z [#ḳbl istifˁāl X msd.] 1. yönelme, karşılama, 2. konuk kabul etme Ar ḳabala قَبَلَ zyöneldi Ar ḳabila قَبِلَ zaldı