istimbot

istila

Arapça wly kökünden gelen istīlāˀ إستيلاء z "üstün gelme, yenme, egemen olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walā وَلَا z "başında durdu, yönetti" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istilzam

Arapça lzm kökünden gelen istilzām إستلزام z "gerek sayma, gerektirme, gerekli kılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لزم z "gerekti" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istim

İngilizce steam "buhar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *staum- biçiminden evrilmiştir.

istima

Arapça smˁ kökünden gelen istimāˁ إستماع z "duyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça samaˁa سَمَعَ z "duydu, dinledi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

istimal

Arapça ˁml kökünden gelen istiˁmāl إستعمال z "1. işe koşma, kullanma, 2. zora koşma, kazuistik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل z "işledi, yaptı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istimbot
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
kayık, mavna, brik, uskuna, yelkenli, istimbot zaviyesi

Köken

İngilizce steamboat "buharlı gemi" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için istim, bot2 maddelerine bakınız.


07.07.2015
istimlak

Arapça mlk kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *istimlāk إستملاك z "mülk edinme, devletleştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka مَلَكَ z "egemen idi" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istimna

Arapça mny kökünden gelen istimnāˀ bi'l-yadd إستمناء باليدّ z "«elle meni çekme», mastürbasyon" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça manī مَنِىّ z "meni" sözcüğünün istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istinabe

Arapça nwb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *istināba(t) إستنابة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāba نَاب z "nöbet tuttu" fiilinin istifˁāla(t) vezninde (X) masdarıdır.

istinaf

Arapça Anf kökünden gelen istiˀnāf إستئناف z "yeniden başlama, baştan alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ānif آنف z "önceki, önde giden" sözcüğünün istifˁāl vezninde (X) masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Arapça anf أنف z "burun" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

istinat

Arapça snd kökünden gelen istinād إستناد z "dayanma, dayanak alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanada سند z "dayandı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.