ithal

itaat

Arapça ṭwˁ kökünden gelen iṭāˁa(t) إطاعة z "boyun eğme, tav olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭāˁa طَاعَ z "boyun eğdi" fiilinin ifˁāla(t) vezninde (IV) masdarıdır.

italik

Fransızca italique "1. İtalya'ya ait, İtalyan tarzı, 2. eğimli matbaa yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalie "İtalya" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir.

iterasyon

Fransızca itération "tekrarlama, tekerrür" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen iteratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince iterare "tekrarlamak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince iterum "tekrar, bir daha" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

itfa

Arapça ṭfA kökünden gelen iṭfāˀ إطفاء z "söndürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭafaˀa طفأ z "söndü" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ithaf

Arapça tḥf kökünden gelen itḥāf إتحاف z "hediye etme, adama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tuḥfa(t) تحفة z "hediye" sözcüğünün ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ithal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
İdχāl: Introducere, inducere, inferre. Yeni Osmanlıca: [ Şinasi, Tasvir-i Efkâr makaleleri, 1863]
Memālik-i Osmaniyenin vukūˁ bulan idhālāt ve ihrācātının gümrükçe defterlerinin tutulmakta olduğundan

Köken

Arapça dχl kökünden gelen idχāl إدخال z "içeri sokma, duhul ettirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχala دَخَلَ z "içeri girdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için dahil1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ithal ikamesi, ithalat, ithalatçı, ithalci


17.08.2017
itham

Arapça whm kökünden gelen ittihām إتّهام z "töhmet isnat etme, suç atma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahama وهم z "yanlış kuşkuya kapıldı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itibar

Arapça ˁbr kökünden gelen iˁtibār إعتبار z "geçer sayma, saygı gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁabara عَبَرَ z "geçti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itidal

Arapça ˁdl kökünden gelen iˁtidāl إعتدال z "dengeli olma, denge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadala عَدَلَ z "denk idi, adil idi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itikâf

Arapça ˁkf kökünden gelen iˁtikāf إعتكاف z "ibadet amacıyla inzivaya çekilme, camiye kapanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁakafa عَكَفَ z "sabretti, nefsini zaptetti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itikat

Arapça ˁḳd kökünden gelen iˁtiḳād إعتقاد z "sözleşme, akit, inanç, güvenç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳada عقد z "bağladı, düğümledi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.