itimat

itibar

Arapça ˁbr kökünden gelen iˁtibār إعتبار z "geçer sayma, saygı gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁabara عَبَرَ z "geçti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itidal

Arapça ˁdl kökünden gelen iˁtidāl إعتدال z "dengeli olma, denge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadala عَدَلَ z "denk idi, adil idi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itikâf

Arapça ˁkf kökünden gelen iˁtikāf إعتكاف z "ibadet amacıyla inzivaya çekilme, camiye kapanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁakafa عَكَفَ z "sabretti, nefsini zaptetti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itikat

Arapça ˁḳd kökünden gelen iˁtiḳād إعتقاد z "sözleşme, akit, inanç, güvenç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳada عقد z "bağladı, düğümledi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itilaf

Arapça Alf kökünden gelen ītilāf ايتلاف z "uyum sağlama, uyuşma, dostluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alifa أَلِفَ z "uydu, alıştı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itimat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"kendini beğenme, gurur" [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
bir zünnār gördüm iˁtimāddan / kendü ˁamelim beğenmek gördüm "güvenme" [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
devlet-i dünyāye iˁtimād itmek olmaz

Köken

Arapça ˁmd kökünden gelen iˁtimād إعتماد z "güvenme, (bir şeye veya birine) dayanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamada عَمَدَ z "dikti, ayağa kaldırdı, dayadı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için amut maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

mutemet


12.05.2015
itina

Arapça ˁny kökünden gelen iˁtināˀ إعتناء z "önemseme, özen gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁanā عنا z "düşündürdü, kaygılandırdı, önem ve anlam taşıdı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itiraf

Arapça ˁrf kökünden gelen iˁtirāf إعتراف z "bildiğini söyleme, itiraf etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁarafa عَرَفَ z "bildi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itiraz

Arapça ˁrḍ kökünden gelen iˁtirāḍ إعتراض z "karşı çıkma, aykırı gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عَرَضَ z "karşı çıktı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itiyat

Arapça ˁwd kökünden gelen iˁtiyād إعتياد z "adet edinme, alışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāda عَادَ z "geri geldi, yineledi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itizar

Arapça ˁḏr kökünden gelen iˁtiḏār إعتذار z "özür dileme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḏara عذر z "bağışladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.