itiraz

itikat

Ar iˁtiḳād إعتقاد z [#ˁḳd iftiˁāl VIII msd.] sözleşme, akit, inanç, güvenç Ar ˁaḳada عقد zbağladı, düğümledi

itilaf

Ar ītilāf ايتلاف z [#Alf iftiˁāl VIII msd.] uyum sağlama, uyuşma, dostluk Ar alifa أَلِفَ zuydu, alıştı

itimat

Ar iˁtimād إعتماد z [#ˁmd iftiˁāl VIII msd.] güvenme, (bir şeye veya birine) dayanma Ar ˁamada عَمَدَ zdikti, ayağa kaldırdı, dayadı

itina

Ar iˁtināˀ إعتناء z [#ˁny iftiˁāl VIII msd.] önemseme, özen gösterme Ar ˁanā عنا zdüşündürdü, kaygılandırdı, önem ve anlam taşıdı

itiraf

Ar iˁtirāf إعتراف z [#ˁrf iftiˁāl VIII msd.] bildiğini söyleme, itiraf etme Ar ˁarafa عَرَفَ zbildi

itiraz

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
benüm sözüme kulak urmadı ve benüm ḳavlümden iˁtirāż itdi

Ar iˁtirāḍ إعتراض z [#ˁrḍ iftiˁāl VIII msd.] karşı çıkma, aykırı gelme Ar ˁaraḍa عَرَضَ zkarşı çıktı

 arz1

Bu maddeye gönderenler: muteriz


07.09.2018
itiyat

Ar iˁtiyād إعتياد z [#ˁwd iftiˁāl VIII msd.] adet edinme, alışma Ar ˁāda عَادَ zgeri geldi, yineledi

itizar

Ar iˁtiḏār إعتذار z [#ˁḏr iftiˁāl VIII msd.] özür dileme Ar ˁaḏara عذر zbağışladı

itki

TTü it- +gU

itlaf

Ar itlāf إتلاف z [#tlf ifˁāl IV msd.] telef etme, yok yere harcama Ar talifa تلف ztelef oldu, ziyan oldu

itmam

Ar itmām إتمام z [#tmm ifˁāl IV msd.] tamamlama, bitirme Ar tamma تَمَّ zbitti