itki

itina

Ar iˁtināˀ إعتناء z [#ˁny iftiˁāl VIII msd.] önemseme, özen gösterme Ar ˁanā عنا zdüşündürdü, kaygılandırdı, önem ve anlam taşıdı

itiraf

Ar iˁtirāf إعتراف z [#ˁrf iftiˁāl VIII msd.] bildiğini söyleme, itiraf etme Ar ˁarafa عَرَفَ zbildi

itiraz

Ar iˁtirāḍ إعتراض z [#ˁrḍ iftiˁāl VIII msd.] karşı çıkma, aykırı gelme Ar ˁaraḍa عَرَضَ zkarşı çıktı

itiyat

Ar iˁtiyād إعتياد z [#ˁwd iftiˁāl VIII msd.] adet edinme, alışma Ar ˁāda عَادَ zgeri geldi, yineledi

itizar

Ar iˁtiḏār إعتذار z [#ˁḏr iftiˁāl VIII msd.] özür dileme Ar ˁaḏara عذر zbağışladı

itki

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
itke = saik YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 7. Baskı, 1983]
itki = tepi

TTü it- +gU

 it-


10.08.2017
itlaf

Ar itlāf إتلاف z [#tlf ifˁāl IV msd.] telef etme, yok yere harcama Ar talifa تلف ztelef oldu, ziyan oldu

itmam

Ar itmām إتمام z [#tmm ifˁāl IV msd.] tamamlama, bitirme Ar tamma تَمَّ zbitti

itriyum

YLat yttrium bir element (İlk kullanım: 1843 Karl Gustaf Mosander, İsv. kimyacı.) öz Ytterby İsveç'te bir kasaba +ium

ittifak

Ar ittifāḳ إتّفاق z [#wfḳ iftiˁāl VIII msd.] uyma, denk gelme, uyuşma, uzlaşma Ar wafiḳa وفق zuydu, denk geldi

ittihat

Ar ittiḥād إتّحاد z [#wḥd iftiˁāl VIII msd.] birlik, birleşme Ar aḥad أَحَد zbir