kılıç

kılavuz

<< ETü kulavuz yol gösteren, rehber

kılcal

TTü kıl +çAl

kılçık

(≈ ETü kıltık saç kepeği veya kılçık ) ETü kıl +çUk

kılgı

TTü kıl- +gU

kılıbık

?

kılıç

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
altun kurugsakımın kılıçın kesipen [altın kursağımı kılıçla kesip]

<< ETü kılıç keskinleştirilmiş demirden yapma silah ETü kıl- işlemek +Iç

 kıl-

Not: [düzeltildi: 16/02/2018]

Benzer sözcükler: dalkılıç, kılıç balığı, kılıçlama


16.02.2018
kılıf

Ar ġilāf غلاف z [#ġlf fiˁāl msd.] herhangi bir şeyin dış kabı veya zarfı, kılıç veya bıçak kını Ar ġalafa غلف zkılıfladı

kılık

<< ETü kılık tavır ve hareket, karakter ETü kıl- +Uk

kımıl1

onom kımıl/kımır devinme sesi

kımıl2

Ar ḳaml قمل z [#ḳml faˁl ] bit ≈ Akad ḳamlu a.a.

kımız

<< ETü kımız mayalanmış at sütü Aram χāmeṣ חָמֵץ z [#χmṣ] mayalanmış ekmek, mayalanmış içki Aram χāmaṣ חָמַץ zmayalanmak