köşe

kösele

Fa gawsāle گوساله zbir yıllık inek, dana § Fa gaw/gō گو zinek Fa sāle ساله zyıllık

kösemen

TTü kösen/kösem sürünün önünden yürüyen koç +mAn ?

kösnü

TTü kösnü- (dişi) azmak, kızışmak <? TTü kösen erkek koyun veya keçi, kösem

köstebek

<< OTü közsiz tebek/temek «kör fare», köstebek

köstek

Fa *kūstak vurulan şey, vurgu Fa kūstan كوستن zvurmak, dövmek Fa koftan, kūs كوفتن za.a.

köşe

"... derviş zaviyesi" [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
gūşeler içinde χalvetlerde oturanlar [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kūşe, koşe vul. köşe

Fa gōşe گوشه zbucak, zaviye << OFa gōşag a.a. ≈ Ave gaoşa- a.a.

Benzer sözcükler: dörtköşe, gûşe, köşe başı, köşe bucak, köşe kapmaca, köşe taşı, köşe vuruşu, köşe yazarı, köşeci, köşeleme, köşeli, köşeli parantez

Bu maddeye gönderenler: köşebent, köşegen


14.11.2019
köşebent

Fa gōşe-band گوشه بند zköşe bağı

köşegen
köşk

Fa kūşk/kōşk كوشك zkule, saray, kasr << OFa kōşk a.a.

köşker

Fa kawş-gār كوشگار zkunduracı, ayakkabı yapan § Fa kawş كوش zayakkabı, yemeni Fa kār كار zyapan

kötek

≈ Fa kōtang كوتنگ zçırpıcı tokmağı, ağır sopa