kök

köçek

Fa kūçak كوچك zçocuk, uşak, oğlan, küçük ≈ ETü kiçik a.a.

köfte

Fa kōfte كوفته z [pp.] (havanda) dövülmüş, çiğnenmiş Fa kōftan, kūs كوفتن, كوس zdövmek, vurmak +a << HAvr *(s)kop- vurmak, kesmek

köftehor

Fa kūfta χor كوفته خوَر zçiğnenmiş lokma yiyen, (mec.) zina eden karısını affeden adam, hakaret deyimi

köfter

Fa kōftar كوفتر züzüm veya erik peltesi Fa kōftan, kōs- كوفتن zdövmek

köhne

Fa kuhne كهنه zeski, yaşlı

kök

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kök: al-asl ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
bular erdi dīn ham şerīˁat köki [bunlar idi dinin ve şeriatın kökü]

<< ETü kök bitki kökü

Benzer sözcükler: kare kökü, köklemek, köklenmek, kökletmek

Bu maddeye gönderenler: köken, köktenci, kökteş


04.10.2017
köken

TTü kök +(g)An

kökez

?

köknar

Yun kukunariá κουκουναριά zfıstık çamı, her çeşit kozalaklı ağaç Yun kukunára κουκουνάρα zkozalak veya çam fıstığı (Kaynak: DuCG sf. 1:728)EYun kókkos κόκκος ztane, çekirdek, çam fıstığı (Kaynak: LS sf. 970-971)

köktenci

TTü kökten +çI

kökteş

TTü kök +dAş