kök

köçek

Farsça kūçak كوچك z "çocuk, uşak, oğlan, küçük" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen kiçik sözcüğü ile eş kökenlidir.

köfte

Farsça kōfte كوفته z "(havanda) dövülmüş, çiğnenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kōftan, kūs كوفتن, كوس z "dövmek, vurmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)kop- "vurmak, kesmek" biçiminden evrilmiştir.

köftehor

Farsça kūfta χor كوفته خوَر z "çiğnenmiş lokma yiyen, (mec.) zina eden karısını affeden adam, hakaret deyimi" sözcüğünden alıntıdır.

köfter

Farsça kōftar كوفتر z "üzüm veya erik peltesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kōftan, kōs- كوفتن z "dövmek" fiilinden türetilmiştir.

köhne

Farsça kuhne كهنه z "eski, yaşlı" sözcüğünden alıntıdır.

kök
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kök: al-asl Eski Türkçe: [ Kutadgu Bilig, 1069]
bular erdi dīn ham şerīˁat köki [bunlar idi dinin ve şeriatın kökü]

Köken

Eski Türkçe kök "bitki kökü" sözcüğünden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

kare kökü, köklemek, köklenmek, kökletmek

Bu maddeye gönderenler

köken, köktenci, kökteş


04.10.2017
köken

Türkiye Türkçesi kök sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

kökez

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

köknar

Yeni Yunanca kukunariá κουκουναριά z "fıstık çamı, her çeşit kozalaklı ağaç" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca kukunára κουκουνάρα z "kozalak veya çam fıstığı" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Graecitatis sf. 1:728) Bu sözcük Eski Yunanca kókkos κόκκος z "tane, çekirdek, çam fıstığı" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 970-971)

köktenci

Türkiye Türkçesi kökten sözcüğünden Yeni Türkçe +çI ekiyle türetilmiştir.

kökteş

Türkiye Türkçesi kök sözcüğünden Yeni Türkçe +dAş ekiyle türetilmiştir.