köprü

köle

?

kölemen

~? Ar ġilmān غلمان z [çoğ.] gulamlar, köleler Ar ġulām غلام z [t.] oğlan, köle

kömür

<< ETü kömür odun kömürü <? ETü köñ- yanmak +mUr

köpek

<< OTü köpek köpek ETü köp çok, kalabalık +Ak

köpoğlu
köprü

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
köni nomluġ köprügüg körkittiŋiz [hakiki öğretinin köprüsünü gösterdiniz]

<< ETü köprüg köprü <? ETü köpür- şişmek, kabarmak +I(g)

 köpür-

Not: Karş. Moğ kögerge "1. şişirilmiş deri, körük, tulum, 2. köprü" < köge- "şişmek". Belki şişirilmiş derilerden inşa edilen ponton kastedilmiştir. ● Ramstedt, Räsänen, Doerfer ve onlara istinaden Eyüboğlu'nun sözcüğü Yun géphira (a.a.)'dan türetmeleri fantezidir.


29.10.2020
köpük

<< ETü köpük köpük << ETü *köprük ETü köpür- kabarmak +Uk

köpür|mek

<< ETü köpir- kabarmak, şişmek <? ETü köp kabarık, kalabalık +Ir-

kör1

Fa/OFa kūr/kōr كور zgözü görmeyen ≈ Sogd kōr a.a.

kör2

Fr coeur 1. kalp, 2. iskambilde kalp işareti << Lat cor, cord- 1. kalp, 2. akıl, gönül << HAvr *ḱr̥d- HAvr *ḱḗr kalp

körfez

Yun kórfos κόρφος zkoy << EYun kólpos κόλπος zkucak, koy << HAvr *kʷelp- kucak