kösele

körling

İng curling kıvırma, kıvırcık yapma İng to curl kıvırmak +ing ≈ Nor krull kıvırcık

körpe

<< ETü körpe geç mahsul

körük

<< ETü kȫrük demirci körüğü <? ETü *kövrük

kös

Fa kūs/kōs كوس ztokmakla vurma, büyük davul Fa koftan, kūs كوفتن, كوس zdövmek, tokmakla vurmak, ezmek, öğütmek

köse

Fa kūse كوسه zseyrek sakallı veya sakalsız << OFa *kōsag a.a.

kösele

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
küsāle كوساله: buzağu (...) kösele كوسله: corium caprinum [keçi derisi, maroken] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kösāle: gönden terbiye olunan kalın deri, kavata. İnek kösālesi, dana kösālesi.

Fa gawsāle گوساله zbir yıllık inek, dana § Fa gaw/gō گو zinek Fa sāle ساله zyıllık

Bu maddeye gönderenler: camız, gollik, güderi


14.11.2019
kösemen

TTü kösen/kösem sürünün önünden yürüyen koç +mAn ?

kösnü

TTü kösnü- (dişi) azmak, kızışmak <? TTü kösen erkek koyun veya keçi, kösem

köstebek

<< OTü közsiz tebek/temek «kör fare», köstebek

köstek

Fa *kūstak vurulan şey, vurgu Fa kūstan كوستن zvurmak, dövmek Fa koftan, kūs كوفتن za.a.

köşe

Fa gōşe گوشه zbucak, zaviye << OFa gōşag a.a. ≈ Ave gaoşa- a.a.