kübik

kuzey

ETü kuz güneş almayan yer, dağın gölgeli yanı +(g)Ay

kuzgun

<< ETü kuzġun kargaya benzer kuş <? ETü kuz karanlık, kara

kuzin

Fr cousine [fem.] amca, hala, dayı veya teyze kızı Fr cousin amca, hala, dayı veya teyze oğlu

kuzine

Fr cuisine mutfak OLat cocina/coquina a.a. Lat cocere/coquere yemek pişirmek +in° << HAvr *pekʷ- pişirmek

kuzu

<< ETü kozı/kuzı koyun yavrusu

kübik

kübist [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kokotlar Mektebi, 1927]
'Kübist’ ressamlar her tarafta sopalarla karşılandılar. kübik "kübizme mensup" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
kübik evler ve son tefrişat usulleri kübizm [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Kübizm'e çalışan genç ressamlardan birine modellik etmişti

Fr cubique 1. küp şeklinde olan, 2. kübizm akımına ait ≈ Fr cubisme temel geometrik şekilleri kullanan bir modern sanat akımı Fr cube kare prizması

 küp2

Not: Sanat akımı olan kübizm ilk kez 1908'de Paris'te Salon des Indépendents dolayısıyla duyulmuştur. Türkçede ilk dönemde mikˁabiyûn deyimi kullanılmıştır (SK sf. 'Cubisme').

Benzer sözcükler: kübist, kübizm


08.01.2018
kübra

Ar kubrāˀ كبراء z [#kbr fuˁlāˀ sf. fem.] büyük (şey veya kadın) Ar kabīr كبير z [faˁīl sf.] büyük

küçük

<< TTü kiçicük [küç.] ETü kiçi küçük, yavru +çUk çoc

küçümen

TTü küçük +mAn

küçümse|mek

TTü küçük +sA- << TTü küçükse-

küf

<< OTü-KT küf çürüme ≈ ETü küvij a.a.