küfe

kübra

Arapça kbr kökünden gelen kubrāˀ كبراء z "büyük (şey veya kadın)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kabīr كبير z "büyük" sözcüğünün fuˁlāˀ vezninde sıfat dişilidir.

küçük

Türkiye Türkçesi kiçicük sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kiçi "küçük, yavru" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

küçümen

Türkiye Türkçesi küçük sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +mAn ekiyle türetilmiştir.

küçümse|mek

Türkiye Türkçesi küçük sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi küçükse- fiilinden evrilmiştir.

küf

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) küf "çürüme" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen küvij sözcüğü ile eş kökenlidir.

küfe
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
küfe & küffe: Cophinus. [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
[kuru inciri] dahi küfe sepetler içre ekālīm-i sebˁaya hedāyā götürürler.

Köken

Arapça kuffa(t) كفّة z "hasır sepet" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kphephtā כְפֶפְתָא z sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 661) Bu sözcük Aramice/Süryanice kaphat veya kphat "bükmek, örmek" fiilinden türetilmiştir. ) Aramice/Süryanice fiil Akatça quppu veya quppatu "hasır sepet veya sandık" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Chicago Assyrian Dictionary sf. q:307)

Ek açıklama

Yeni Yunanca kófa ve Venedikçe còfa (aynı anlamda) biçimleri Türkçe veya Arapçadan alınmıştır. Eski Yunanca kóphinos "sepet" biçimi bir Sami dilinden alınmış olabilir; karş. kefen. Türkçe yerel ağızlarda görülen köfün aynı sözcüğün Yunanca biçimidir.

Benzer sözcükler

köfün, küfelik

Bu maddeye gönderenler

kefen (kofre, tekfin)


26.11.2019
küfeki

Yeni Yunanca kufáki κουφάκι z "ponza taşı veya talk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kouphólithos κοῦφολιθος z "süngersi kireç taşı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca koûphos κοῦφος z "kof, hafif" sözcüğünden türetilmiştir.

küffar

Arapça kfr kökünden gelen kuffār كفّار z "kâfirler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāfir كافر z sözcüğünün fuˁˁāl vezninde çoğuludur.

küfran

Arapça kfr kökünden gelen kufrān كفران z "dini reddetme, nimeti inkâr etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kpr kökünden gelen kaphrān כַּפְרָן z "inkârcı, dinsiz" sözcüğü ile eş kökenlidir.

küfür

Arapça kfr kökünden gelen kufr كفر z "dini inkâr ve reddetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kafara كفر z "örttü, (dini) inkâr etti" fiilinin fuˁl vezninde masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice kəphar "inkâr etmek, silmek" fiili ile eş kökenlidir.

küfürbaz

Arapça kufr "sövgü" ve Farsça bāz "oynatan" sözcüklerinin bileşiğidir.