kül2

küfürbaz

§ Ar kufr sövgü Fa bāz oynatan

küheylan

Ar kuḥaylān كحيلان z [#kḥl] soylu Arap atı Ar kuḥayl كحيل z [fuˁayl küç.] siyaha boyanmış, sürmeli Ar kuḥl كحل zantimon, siyah boya, sürme

kükre|mek

<< ETü kökre- arslan sesi çıkarmak, böğürmek ETü kögüz göğüs +(g)A-

kükürt

Fa gūgird گوگرد zyanıcı bir madde, sulphur << OFa gōgird a.a.

kül1

<< ETü kül ateş artığı

kül2

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ol deŋizde küllī ġarḳ olmış-ıdı [bütünüyle batmıştı] külliyen "tümüyle" [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
kırk bir dürlü bevāsiri [basurları] küllīyen yok ider külliyat "tüm eserler" [ Kieffer & Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, 1837]
كلّيّات kulliïāt: Le tout, la totalité, oeuvres complètes....kulliïāti Saˁdi

Ar kull كلّ z [#kll fuˁl ] 1. tüm, bütün, 2. tamlık, bütünlük (≈ Aram kāl כָל z [#kl] hep, tüm, bütün ≈ Akad kalu/kulu a.a. )

Benzer sözcükler: küllî, külli yevmin, külliyat, külliye, külliyen, külliyet, külliyetli

Bu maddeye gönderenler: şekil (eşkâl, teşekkül, teşkil)


20.08.2018
külah

Fa kulāh/kullāh كلاه zsoylulara mahsus yüksek başlık << OFa kulāv (≈? Aram kalāḥ כַלָח zyüksek başlık, taç ) ≈ Ar ḳulla(t) قلّة zzirve, tepe

külbastı
külçe

Fa kulīça/kulçe كليچه/كلچه z [küç] küçük top, çörek <? Fa gūle top, gülle +ça3

külfet

Ar kulfa(t) كلفة z [#klf fuˁla(t) mr.] yük, yükümlülük

külhan

Fa gulχān گُلخان z«arka oda», hamam ocağı, (mec.) berduş yatağı § Fa gul گُل zarka Fa χān خان zyer, mekân