kürsü

küre1

Ar kurra(t) كرّة z [#krw fuˁla(t) mr.] top

küre2

Ar kūra(t) كورة z [#kwr fuˁla(t) mr.] körük, demir eritme düzeneği, demir fırını

kürek

<< ETü kürgek küreme aleti ETü küri- eşmek, kazımak +(g)Ak

küriyum

YLat curium radyoaktif bir element (İlk kullanım: 1944 Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Albert Ghiorso, Amer. fizikçiler.) öz Marie Curie Polonya asıllı Fransız kimyacı (1867-1934) +ium

kürk

<< ETü kürk hayvan postu

kürsü

"taht" [ Kutadgu Bilig, 1069]
kümüş kursi urmış öze oldurur [kendine gümüş taht yaptırmış oturur] "... vaiz kürsüsü" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kürsi: (...) camilerde vaiz serīri. "... profesörlük makamı" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Darülfünunda her memleket için bir kürsü tahsis edilecek

Ar kursī كرسى zsandalye, taht Aram kūrsayā כרסא/כרסיא za.a. Akad kussū a.a. ~? Sumer guzza a.a. (Kaynak: Jeffery sf. 249)

Not: Türkçe kürsî yazımı günümüzde sadece Kuran'ın bir ayeti için kullanılmaktadır.

Benzer sözcükler: kürsi

Bu maddeye gönderenler: tekris


09.07.2018
kürtaj

Fr curetage bıçakla kazıma şeklinde cerrahi müdahale Fr curette cerrahide yara temizleme bıçağı +age Fr curer tedavi etmek +et°

kürtün

?

küs|mek

<< ETü-O küs- gücenmek

küskü

<< ETü közegü maşa ETü köze- köz karmak +gU ETü köz +(g)A-

küspe

Fa kusbe كسبه zyağı çıkarılmış susam posası Aram kuspā כספא za.a. Akad kuspu susam, üzüm, zeytin vb. posası