kürtaj

küre2

Arapça kwr kökünden gelen kūra(t) كورة z "körük, demir eritme düzeneği, demir fırını" sözcüğünden alıntıdır.

kürek

Eski Türkçe kürgek "küreme aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe küri- "eşmek, kazımak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

küriyum

Yeni Latince curium "radyoaktif bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Albert Ghiorso, Amer. fizikçiler.) Latince sözcük Marie Curie "Polonya asıllı Fransız kimyacı (1867-1934)" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

kürk

Eski Türkçe kürk "hayvan postu" sözcüğünden evrilmiştir.

kürsü

Arapça kursī كرسى z "sandalye, taht" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kūrsayā כרסא/כרסיא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen kussū sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen guzza sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an sf. 249)

kürtaj
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"çocuk aldırma" [ Cumhuriyet - gazete, 1933]
Bir kürtaj ameliyesi neticesinde Melek Hanımın ölümüne sebebiyet vermekle maznun Doktor Şirinyan

Köken

Fransızca curetage "bıçakla kazıma şeklinde cerrahi müdahale" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca curette "cerrahide yara temizleme bıçağı" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca curer "tedavi etmek" fiilinden +et° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kür maddesine bakınız.


30.09.2017
kürtün

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

küs|mek

Oğuzca küs- "gücenmek" fiilinden evrilmiştir.

küskü

Eski Türkçe közegü "maşa" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köze- "köz karmak" fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe köz sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

küspe

Farsça kusbe كسبه z "yağı çıkarılmış susam posası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kuspā כספא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça kuspu "susam, üzüm, zeytin vb. posası" sözcüğünden alıntıdır.

küstah

Farsça gustāχ گستاخ z "emin, kendine güvenen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vistāχ sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *vi-stāka- "karşı-duran, direnen" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde stā- "durmak" fiilinden vi+ önekiyle türetilmiştir.