kılgı

kılağı

<< TTü kılağu kılıcın keskinliği, bileği <? TTü kıl- +AgU

kılaptan

<? Ar ḳallāb قلّاب z [#ḳlb faˁˁāl mesl.] çıkrık, iplik eğirme çarkı Ar ḳalaba قَلَبَ zdöndürdü, çevirdi

kılavuz

<< ETü kulavuz yol gösteren, rehber

kılcal

TTü kıl +çAl

kılçık

(≈ ETü kıltık saç kepeği veya kılçık ) ETü kıl +çUk

kılgı

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
kılgı, pratik = ameliyat, amel = pratique (...) kılgılamak

TTü kıl- +gU

 kıl-

Benzer sözcükler: kılgılamak, kılgısal


07.07.2015
kılıbık

?

kılıç

<< ETü kılıç keskinleştirilmiş demirden yapma silah ETü kıl- işlemek +Iç

kılıf

Ar ġilāf غلاف z [#ġlf fiˁāl msd.] herhangi bir şeyin dış kabı veya zarfı, kılıç veya bıçak kını Ar ġalafa غلف zkılıfladı

kılık

<< ETü kılık tavır ve hareket, karakter ETü kıl- +Uk

kımıl1

onom kımıl/kımır devinme sesi