kızıl

kız|mak

<< ETü kız- kızarmak ≈ ETü kıd- kan dökmek, kıymak

kızak

<< OTü-KT kızak buzda kayma aracı

kızamık

<< ETü kızlamuk «kızıl benek», bir hastalık ETü kızıl +mUk

kızan

TTü kız- kızışmak, çiftleşme istemek +(g)An

kızar|mak

<< ETü kızar- kırmızı olmak ETü *kız/*kızıġ kan rengi +Ar-

kızıl

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
kızıl kanım tökti kara terim yögrdi ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kızġıl at [[koyu renk at]] (...) kızıl [[herhangi bir şeyin kırmızı (aḥmar) olanı]] kızılbaş [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
iki kerre yüz bin Kızılbaş-ı evbāşı dendān-ı tīğdan geçirip kızıl "... komünist" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Çin'de bolşeviklik - Simakow şehrinin Kızıllar tarafından zaptedilmiş, bir çok evlerin harap ve 200 kişinin telef olmuş olduğu...

<< ETü kızġıl/kızıl kızıl, kan rengi ETü *kızıġ a.a. +Il2

 kızar-

Not: Alacalı ve belirsiz renk adları yapan +Il ekiyle. Karş. yaşıl, ağıl, göğel, çipil, ışıl, pırıl/parıl.

Benzer sözcükler: kıpkızıl, Kızılay, kızılbaş, Kızılırmak, kızıllaşmak

Bu maddeye gönderenler: kızamık, kızılcık


30.06.2019
kızılcık

ETü kızıl +çUk

kızoğlan kız

TTü oğlan (kız veya erkek) çocuk

ki

Fa/OFa ki كه zilgi zamiri

kibar

Ar kibār كِبار z [#kbr fiˁāl çoğ.] büyükler, ekâbir Ar kabīr كبير z [t.] büyük

kibbutz

Yİbr ḳibbutz קִבּוּצ z [#ḳbṣ] 1. toplanma, bir araya gelme, birlik, 2. İsrail'de kolektif mülkiyete dayalı topluluk İbr ḳabaṣ קבצ ztoplama, bir araya getirme ≈ Ar ḳabḍ قبض z(eliyle) sıkıca kavrama, tutma, elini yumruk yapma