kaç

kâbus

Arapça kbs kökünden gelen kābūs كابوس z "gece gelen sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kəbāşā כבשא z "basınç, baskı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice kəbaş כבש z "basma, bastırma, sıkma" fiilinden türetilmiştir.

kabz

Arapça ḳbḍ kökünden gelen ḳabḍ قبض z "eliyle tutma, kavrama, sıkma, yakalama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabaḍa قبض z "kavradı, sıktı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

kabza

Arapça ḳbḍ kökünden gelen ḳabḍa(t) قبضة z "1. tutuş, kavrayış, 2. el, pençe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabaḍa قَبَضَ z "tuttu, kavradı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

kabzımal

Arapça ḳbḍ kökünden gelen ḳābiḍ قابض z "alan, elde eden, tutan" ve Arapça māl مال z sözcüklerinin bileşiğidir.

kacak

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kāb-çak "kapçık" biçiminden evrilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe kāp sözcüğünün küçültme halidir.

kaç
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
kaç neŋ erser [kaç şey ise]

Köken

Eski Türkçe kaç "nasıl, ne kadar [soru sıfatı]" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kañu "ne, hangi" fiili ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için hani1 maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

haçan


01.01.2016
kaç|mak

Eski Türkçe kaç- fiilinden evrilmiştir.

kaçak

Orta Türkçe kaçġak "kaçış, kaçmış, kaçırılmış" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi kaç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

kaçamak

Türkiye Türkçesi kaç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(A)mAk ekiyle türetilmiştir.

kaçkın

Eski Türkçe kaçġın "kaçış, kaçan kişi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kaç- fiilinden Eski Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

kadana

Macarca katona "süvari, atlı asker" sözcüğünden alıntıdır.