kabil1

kabara

<? TTü kabar-

kabarcık

ETü kabar- +çUk

kabare

Fr cabaret küçük tiyatro, müzikli lokanta Hol cabret odacık

kâbe

Ar kaˁba(t) كَعْبَة z [#kˁb faˁla(t) mr.] Mekke'de bulunan küp şeklinde tapınak ≈ Ar kaˁb كِعْب ztopuk veya aşık kemiği, oyun zarı Ar kaˁaba كَعَبَ zşişti, top oldu

kabız

Ar ḳābḍ قبض ztutma, sıkma

kabil1

"kabul eden" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
anlarıŋ kim cevheri ḳābil [kabul edici, kapasiteli] degül/ biŋ ögüt virür isen ḳılmaz ḳabūl "ihtimal kabul eden" [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ol mahall ḳābil-i zafer [zafer imkânı tanıyan] olmayup

Ar ḳābil قابل z [#ḳbl fāˁil fa.] alıcı, kabul eden, uygun Ar ḳabila قَبِلَ zaldı

 kabul

Not: Osmanlı yazı dilinde umumiyetle ḳābil-i filan şeklinde terkiplerde kullanılır: ḳābil-i telīf (bağdaştırılabilir), ḳābil-i ekl (yenilebilir) vb..

Bu maddeye gönderenler: kabiliyet


24.04.2015
kabil2

Ar ḳabīl قبيل z [#ḳbl faˁīl sf.] 1. insan topluluğu, zümre, 2. alan, çeken, ebe Ar ḳabila قَبِلَ zaldı

kabile

Ar ḳabīla(t) قبيلة z [#ḳbl faˁīlā(t) sf. fem.] zümre, oymak Ar ḳabila قَبِلَ zaldı

kabiliyet

Ar ḳābiliyya(t) قابليّة z [#ḳbl y. msd.] uygunluk, kapasite, yetenek Ar ḳābil kabul edici +īya(t)2

kabin

Fr cabine küçük oda, gemi odası ≈ İng caban [esk.], cabin a.a. OLat capanna kulübe, tek odalı ilkel konut

kabine

Fr cabinet [küç.] 1. oda, özellikle mahrem oda, 2. kralın özel dairesinde toplanan danışmanları [esk.], bakanlar kurulu Fr cabine oda