kaburga

kaburga

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
costa - Tr: χaburχa KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
ḍāˁ [Ar.]: kabırġa, eyegü

≈ Moğ qabirġa(n) yan, yamaç, göğsün yanı Moğ qabirga- yanaşmak, bitişmek, değmek Moğ qabi yan, yakın

Not: ETü kaydedilmemiştir. Moğolcadan alıntı olabileceği gibi, Moğolcada korunmuş bir Türkçe biçim de mümkündür. Karş. Moğ qabira- "bitişmek, sıkmak", qabsi- "bitiştirmek, sıkıştırmak". Anlam ilişkisi için karş. Ar cānib "yan",canb "göğsün iki yanı, kaburga". • Kaburga kebabı şeklinde söylenen kavurga ayrı kelimedir.


11.08.2021
kavurga

ETü kaġur- +gA