kadastro

kaçamak

Türkiye Türkçesi kaç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(A)mAk ekiyle türetilmiştir.

kaçkın

Eski Türkçe kaçġın "kaçış, kaçan kişi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kaç- fiilinden Eski Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

kadana

Macarca katona "süvari, atlı asker" sözcüğünden alıntıdır.

kadans

Fransızca cadence "müzikte gerilim düşmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca cadenza "düşüş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca cadere "düşmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. İtalyanca fiil Latince cadere "düşmek, ölmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱh₂d- (*ḱad-) "düşmek" biçiminden evrilmiştir.

kadar

Arapça ḳdr kökünden gelen ḳadar قَدَر z "nicelik, ölçü, değer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳadr sözcüğü ile eş kökenlidir.

kadastro
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Düstur Tertip I.-IV., 1884]
arazi defatirinin kayıd numarası ve eğer var ise kadastro numarası

Köken

Fransızca cadastre "gayrımenkul ölçüm çizelgesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen catastico sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca katástiχon κατάστιχον z "sıralama, cetvel, çizelge" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca stíχos στίχος z "satır, sıra, mısra" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca steíχō στείχω z "dizmek, dizilmek, sıralanmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stei̯gʰ- biçiminden evrilmiştir. )


10.09.2017
kadavra

İtalyanca cadavere "ceset, özellikle tıbbi amaçla açılan ceset" veya Fransızca aynı anlama gelen cadavre sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cadaver "ceset" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince cadere "düşmek, ölmek" fiilinden türetilmiştir.

kadayıf

Arapça ḳṭf kökünden gelen ḳaṭāˀif قطائف z "ince hamurdan yapılmış tatlı, baklava" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭīfa(t) قطيفة z "hav, kırpıntı, sütün yüzeyinden alınan kaymak" sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur.

kadeh

Arapça ḳdḥ kökünden gelen ḳadaḥ قدح z "içki tası, bardak" sözcüğünden alıntıdır.

kadem

Arapça ḳdm kökünden gelen ḳadam قدم z "1. ön, öncelik, 2. adım, ayak" sözcüğünden alıntıdır.

kademe

Arapça ḳdm kökünden gelen ḳadama(t) قدمة z "basamak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadama قدم z "adım attı, ayak bastı" fiilinin faˁala(t) vezninde ismi merresidir.