kafa

kadraj

Fransızca cadrage "çerçeveleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cadrer "çerçevelemek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince quadrare "kare yapmak, dörtlemek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince quatuor, quadr- "dört" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

kadran

Fransızca cadran "pusula yüzü, üzerinde ibrenin döndüğü bölümlere ayrılmış yüzey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince quadrans "dörde bölen, dört ana yönü gösteren yön yıldızı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince quadrare "dörtlemek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

kadril

Fransızca quadrille "dört kişilik gruplarla yapılan bir dans türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen cuadrilla sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca cuadro "dörtlü, dörtgen, kare" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Latince aynı anlama gelen quadrum sözcüğünden evrilmiştir.

kadro

Fransızca cadre "1. çerçeve, 2. çerçeveli tablo, özellikle personel çizelgesi, 3. idari personel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince quadrum "kare, dörtgen" sözcüğünden evrilmiştir.

kadük

Fransızca caduc "hukuki geçerliliğini yitirmiş (belge, tüzel kişilik vb.)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince caducus "1. düşük, düşmüş, 2. varisi olmayan mülk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cadere "düşmek" fiilinden türetilmiştir.

kafa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[İsk, 1389]
şeh benefşe gibi oluban dütā [iki büklüm] / egmişdi yārdın yana ḳafā

Köken

Arapça ḳfw kökünden gelen ḳafā قفا z "başın arka tarafı, ense; genel anlamda baş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳafā قفا z "ardından gitti, izledi" fiili ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

eski kafalı, kafa dengi, kafa kafaya, kafa yapıcı, kafadan bacaklılar, kafadan kontak, kafakol, kafalamak, kafasız, kafatasçı, kafatası, kurukafa

Bu maddeye gönderenler

kafadar


17.08.2017
kafadar
kafe

Fransızca café "1. kahve, 2. kahve içilen yer, kahvehane" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Türkiye Türkçesi kahve sözcüğünden alıntıdır.

kafein

Fransızca caféine "kahvede bulunan uyarıcı madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Kaffein sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 F.F. Runge, Alm. kimyacı (1795-1867).) Bu sözcük Almanca Kaffee "kahve" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Almanca sözcük Türkiye Türkçesi kahve sözcüğünden alıntıdır.

kafes

Arapça ḳfṣ kökünden gelen ḳafaṣ قفص z "hasır örgü sepet veya hayvan kafesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳaphəṣā קַפְצָה z "kutu, sandık" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 1403.) Bu sözcük Latince aynı anlama gelen capsa sözcüğünden alıntıdır.

kafeterya

İngilizce cafeteria "kahvehane, ayaküstü yemek yenen yer" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca cafeteria "kahve dükkânı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca café "kahve" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Türkiye Türkçesi kahve sözcüğünden alıntıdır.