kahkaha

kah kah

"yüksek gülme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

kahhar

Arapça ḳhr kökünden gelen ḳahhār قَهَّار z "çok kahredici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳahara قَهَرَ z "yendi, ezdi, kahretti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

kahır

Arapça ḳhr kökünden gelen ḳahr قَهْر z "tahakküm, güç, zor, zorbalık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳahara قَهَرَ z "yendi, hükmetti, zorla egemen oldu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

kâhin

Arapça khn kökünden gelen kāhin كاهن z "gaipten haber veren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice khn kökünden gelen kāhin, kāhanā כהנא z "rahip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice kōhen כוהן z "1. görevli, atanmış, 2. tapınak görevlisi, rahip" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an sf. 247) İbranice sözcük İbranice kwn kökünden gelen kūn כונ z "durmak, konmak, varolmak" fiilinden türetilmiştir. İbranice fiil Akatça aynı anlama gelen kānu sözcüğü ile eş kökenlidir.

kahir

Arapça ḳhr kökünden gelen ḳāhir قاهر z "kahreden, ezici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳahara قَهَرَ z "yendi, kahretti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

kahkaha
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"gülme" [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., 1377 yılından önce]
ḳahḳahayla χalḳ-ı ˁālem güldiler "... bir çiçek türü" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ḳahḳaha: (...) ālikiyeden maruf mütenevvi çiçek.

Köken

Arapça ḳh kökünden gelen ḳahḳaha(t) قهقهة z "yüksek sesle gülme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük ḳahḳaha قهقه z "yüksek sesle güldü" fiilinin faˁlala(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.


24.08.2017
kahpe

Arapça ḳḥb kökünden gelen ḳaḥba(t) قحبة z "fahişe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaḥaba قحب z "öksürdü" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

kahraman

öz (Fa) ḳahramān قهرمان z "İran mitolojisinde Şah Tahmuras'ın Kah-tarasp tarafından tahtından mahrum edilen oğlu" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça kār-framān "iş buyuran" sözcüğünden evrilmiştir.

kaht

Arapça ḳḥt kökünden gelen ḳaḥṭ قحط z "kuraklık, kıtlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaḥiṭa "kuraklık yaptı, yağmadı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

kahvaltı

Türkiye Türkçesi kahve altı "kahve ile yenen hafif yemek" deyiminden evrilmiştir.

kahve

Arapça ḳhw kökünden gelen ḳahwa(t) قهوة z "1. koyu şey, özsuyu [esk.], 2. coffea arabica bitkisinin tohumlarından elde edilen içecek" sözcüğünden alıntıdır.