kakır

kakala|mak

Türkiye Türkçesi kak- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlA- ekiyle türetilmiştir.

kakao

Fransızca ve İngilizce cacao "Orta Amerika'a özgü bir bitki ve çikolata yapımında kullanılan tohumu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen cacao sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Nahuatl (Aztek) dilinde cacauatl "uatl ağacı" sözcüğünden alıntıdır.

kakava
kakavan

Türkiye Türkçesi kakağan "huysuz, çabuk öfkelenen" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi kakı- "öfkelenmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

kakım

Arapça ve Farsça ḳāḳum قاقم z "sansar cinsinden kürkü değerli bir hayvan, mustela erminea" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen kākum sözcüğünden evrilmiştir.

kakır
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kakırdamak: Kuru şeyler, ağaç dalları, kadid [iskelet] çarpıp ses çıkarmak. Türkiye Türkçesi: [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
kakırdamak: 1. Kakır kakır diye ses çıkarmak. 2. (argo) Ölmek. Türkiye Türkçesi: [ TDK, Türkçe Sözlük, 8. Baskı, 1988]
kakır kakır: Gülme sesi

Köken

"kuru şey sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Daha fazla bilgi için kah kah maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

kakırdamak, kakırtı

Bu maddeye gönderenler

kıkır


24.11.2014
kaknem

Ermenice kaknem քաքնեմ z "sıçayım (şimdiki zaman birinci tekil şahıs dilek kipi)" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice kak- քաք z "sıçmak" kökünden türetilmiştir.

kaknüs

Arapça ve Farsça ḳaḳnūs "kendi küllerinden doğan efsane kuşu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Süryanice ḳūḳnus "kuğu kuşu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kýknos κύκνος z sözcüğünden alıntıdır.

kakofoni

Fransızca cacophonie "ses uyumsuzluğu, gürültü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kakophonía κακοφονία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kakós κακός z "kötü" ve Eski Yunanca phonḗ φονή z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir.

kaktüs

Fransızca cactus "dikenli bir bitki sınıfı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen cactus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Linnaeus, İsv. botanist (1707-1778).) Bu sözcük Eski Yunanca káktos κάκτος z "deve dikeni" sözcüğünden alıntıdır.

kakule

Arapça ḳāḳulla(t) قاقلّة z "Güney Asya'ya özgü bir baharat, elettaria cardamomum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳāḳūlā קקולא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen ḳāḳullu sözcüğünden alıntıdır.