kaka

kaide

Arapça ḳˁd kökünden gelen ḳāˁida(t) قاعِدة z "taban, temel, esas, ilke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaˁada قَعَدَ z "oturdu" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

kaim

Arapça ḳwm kökünden gelen ḳāˀim قائم z "duran, varolan, birinin yerine duran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāma قام z "durdu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

kâinat

Arapça kwn kökünden gelen kāˀināt كائنات z "varolanlar, tüm varlıklar, evren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāˀina(t) كائن z "varolan şey" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça kāna كان z "var idi, mevcut idi, oldu" fiilinin tekilidir.

kak

Eski Türkçe kak "kurutulmuş meyve veya et" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Farsça aynı anlama gelen ḳāḳ sözcüğü ile eş kökenlidir.

kak|mak

Eski Türkçe kak- "vurmak, çalmak" fiilinden evrilmiştir.

kaka
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kaka: Avam zebanzedi. Ters, pis, necis, necaset.

Köken

ka-ka "ıkınma" çocuk sözünden türetilmiştir.

Ek açıklama

Çocuk dilinde evrensel sayılabilecek ıkınma sembolizminden. Karş. Farsça kak, Yeni Yunanca kaká, Ermenice kak քաք, Latince caca, Fransızca caca "dışkı".


10.12.2015
kakala|mak

Türkiye Türkçesi kak- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlA- ekiyle türetilmiştir.

kakao

Fransızca ve İngilizce cacao "Orta Amerika'a özgü bir bitki ve çikolata yapımında kullanılan tohumu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen cacao sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Nahuatl (Aztek) dilinde cacauatl "uatl ağacı" sözcüğünden alıntıdır.

kakava
kakavan

Türkiye Türkçesi kakağan "huysuz, çabuk öfkelenen" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi kakı- "öfkelenmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

kakım

Arapça ve Farsça ḳāḳum قاقم z "sansar cinsinden kürkü değerli bir hayvan, mustela erminea" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen kākum sözcüğünden evrilmiştir.