kalamar

kakule

Arapça ḳāḳulla(t) قاقلّة z "Güney Asya'ya özgü bir baharat, elettaria cardamomum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳāḳūlā קקולא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen ḳāḳullu sözcüğünden alıntıdır.

kâkül

Farsça kākul كاكل z "Moğolların ve bazı Türklerin başın tepesinde bıraktıkları uzun saç tutamı, perçem" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Moğolca kökül veya kekül "at yelesi, kuş ibiği, uzun saç tutamı" sözcüğünden alıntıdır.

kal|mak

Eski Türkçe kal- "konulmak, bırakılmak, baki olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ka- "koymak" fiilinden Eski Türkçe +Il- ekiyle türetilmiştir.

kalabalık

Arapça ġalaba(t) غلبة z "sayıca çok veya üstün olma, çokluk, kalabalık" sözcüğünden türetilmiştir.

kalafat

Orta Yunanca kalafátizō καλαφάτιζω z "gemi tahtaları arasına paçavra sıkıştırarak ziftlemek (6. yy)" fiilinden alıntıdır. Yunanca fiil Arapça ḳlfṭ/clft kökünden gelen aynı anlama gelen ḳalafaṭ veya calfaṭa(t) قلفط/جلفط z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳəlāphtā veya ḳəlaphtā קלפתא/קלפתא z "kabuk, zarf, tahılın kepeği" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice ḳəlāphā קלפא z "soymuk, meyve kabuğu, balık pulu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kalamar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kalamar: mürekkeb balığının büyük nevˁi.

Köken

Yeni Yunanca kalamárion καλαμάριον z "mürekkep balığı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kálamos κάλαμος z "kamış, kalem" sözcüğünden +arion ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kalem maddesine bakınız.

Ek açıklama

Eskiden yazı mürekkebinin ana kaynağı olduğu için bu ismin verildiği varsayılabilir. Latince calamus "kamış, kalem" ve calamarium "kalemlik" Yunancadan alınmıştır.

Bu maddeye gönderenler

karamela, şalümo


10.12.2015
kalamata

Kalamáta "Yunanistan'da bir kent" özel adından alıntıdır.

kalantor

İtalyanca galantuomo "centilmen, beyefendi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca galante "zarif, şık" (NOT: Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen galant sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca galer "hoşça vakit geçirmek, iyi halde olmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *wala "iyi, hoşnut" biçiminden alıntıdır. ) ve İtalyanca uomo "adam" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen homo sözcüğünden evrilmiştir. )

kalas

Kalas "Romanya'da bir liman kenti, Galati" özel adından alıntıdır.

kalaşnikov

Kalaşnikov "Rus silah markası" ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük Mikhail Kalaşnikov "Rus silah mühendisi (d. 1919)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Rusça kalaşnik "kurabiyeci" sözcüğünden türetilmiştir.

kalay

Arapça ḳalāˁī veya ḳalˁī قلاعى/قلعى z "kalay" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṣāṣu'l-ḳalāˁī رصاص القلاعى z "Güneydoğu Asya kaynaklı bir metal, kalay" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Kuala "Malaya'da Asya'nın başlıca kalay yataklarına sahip olan kent, Kuala Lumpur" özel adından türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.