kalantor

kal|mak

Eski Türkçe kal- "konulmak, bırakılmak, baki olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ka- "koymak" fiilinden Eski Türkçe +Il- ekiyle türetilmiştir.

kalabalık

Türkiye Türkçesi ğalebelik "sayısal çokluk, üstünlük" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça ġalaba(t) غلبة z "üstün olma, çokluk, kalabalık" sözcüğünden türetilmiştir.

kalafat

Orta Yunanca kalafátis καλαφάτης z "gemi tahtalarını ziftle su geçirmez hale getiren kişi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen calefactor veya calafactor sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince calefacere "ısıtmak, ateşlemek" fiilinden türetilmiştir.

kalamar

Yunanca kalamárion καλαμάριον z "mürekkep balığı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kálamos κάλαμος z "kamış, kalem" sözcüğünden +arion ekiyle türetilmiştir.

kalamata

Kalamáta "Yunanistan'da bir kent" özel adından alıntıdır.

kalantor
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"(argo)" [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
kalantor: Zengin, kibar, hatırlı adam.

Köken

İtalyanca galantuomo "centilmen, beyefendi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca galante "zarif, şık" (NOT: Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen galant sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca galer "hoşça vakit geçirmek, iyi halde olmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *wala "iyi, hoşnut" biçiminden alıntıdır. ) ve İtalyanca uomo "adam" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen homo sözcüğünden evrilmiştir. )

Daha fazla bilgi için hümanist maddesine bakınız.


18.03.2019
kalas

Kalas "Romanya'da bir liman kenti, Galati" özel adından alıntıdır.

kalaşnikov

Kalaşnikov "Rus silah markası" ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük Mikhail Kalaşnikov "Rus silah mühendisi (d. 1919)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Rusça kalaşnik "kurabiyeci" sözcüğünden türetilmiştir.

kalay

Arapça ḳalāˁī veya ḳalˁī قلاعى/قلعى z "kalay" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṣāṣu'l-ḳalāˁī رصاص القلاعى z "Güneydoğu Asya kaynaklı bir metal, kalay" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Kuala "Malaya'da Asya'nın başlıca kalay yataklarına sahip olan kent, Kuala Lumpur" özel adından türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kalbur

Arapça ġrbl kökünden gelen ġirbāl veya ġirbīl غربال/غربيل z "elek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Latince aynı anlama gelen crībrum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cernere, crē- "seçmek, elemek" fiilinden türetilmiştir.

kalcı

Türkiye Türkçesi kal قال z "madeni eriterek ayrıştırma" sözcüğünden +cI ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça ḳlw kökünden gelen ḳaly قلى z "yakma, kızartma" sözcüğünden alıntıdır.