kaldırım

kalça

<< TTü kaluça taban, altlık TTü kalu

kalçın

İt calzone [büy.] yumuşak deriden uzun çizme İt calza ayakkabı, özellikle deri torba şeklinde ayakkabı +on << OLat calcea Lat calceus ayakkabı, çizme Lat calx, calc- 1. taş, 2. topuk kemiği, topuk

kaldera

İng caldera volkanik çöküntü Port caldeira kazan, sıvı metal kazanı Lat caldaria Lat calidus sıcak +ari°

kaldır|mak

<< OTü kaldur- kaldırmak ETü kalı- kalkmak, sıçramak +tUr-

kaldıraç

TTü kaldır- +(g)Aç

kaldırım

"... yolun taş kaplaması" [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
chalderúm: lastrico de una via "... taş döşeli yol" [ Mühimme Defterleri, 1559]
İznikmid ile Sabancı mâ-beyninde vâkı‘ olan kaldurumun batak yirleri olup kış zamânında yolcı geçmekde ziyâde ıztırâb çekerler yaya kaldırımı "... trotuvar" [ M. Viguier, Elémens de la langue turque, 1790]
trottoir: yaya kaldırımı kaldırım kargası [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kaldırım kargası: sürtük. kaldırım şairi (..) Arnavud kaldırımı

TTü kaldır- +Im

 kaldır-

Not: Yun kalós drómos "iyi yol" deyimiyle irtibatlandıran Symeonidis ve diğerlerinin görüşü isabetsizdir. Nişanyan Sözlük'ün önceki versiyonlarında da bu görüşe yer verilmiştir. • "Yolun yayalara ayrılmış kenarı" anlamına 18. yy'dan itibaren rastlanır.

Benzer sözcükler: Arnavut kaldırımı, kaldırım mühendisi


29.10.2020
kale

Ar ḳalˁa(t) قلعة z [#ḳlˁ faˁla(t) mr.] hisar, kale, müstahkem yer (≈ OFa *kalak a.a. ) Akad kalakku a.a.

kale al|mak

Ar ḳāl قال z [#ḳwl] söz Ar ḳāla söyledi, dedi

kalebent

§ Ar ḳalˁa(t) قلعة zkale Fa band بند zbağ, bağlı, (mec.) mahpus

kaleidoskop

Fr kaléidoscope İng kaleidoscope mercek, ayna ve renkli kırpıntılar yardımıyla güzel şekiller oluşturan bir düzenek (İlk kullanım: 1817 Brewster, İng. mucit.) § EYun kalli+ καλλι zgüzel EYun eîdos εῖδος zşekil, görüntü EYun skópos σκόπος zgösteren

kalekol