kale al|mak

kaldera

İng caldera volkanik çöküntü Port caldeira kazan, sıvı metal kazanı Lat caldaria Lat calidus sıcak +ari°

kaldır|mak

<< OTü kaldur- kaldırmak ETü kalı- kalkmak, sıçramak +tUr-

kaldıraç

TTü kaldır- +(g)Aç

kaldırım

TTü kaldır- +Im

kale

Ar ḳalˁa(t) قلعة z [#ḳlˁ faˁla(t) mr.] hisar, kale, müstahkem yer (≈ OFa *kalak a.a. ) Akad kalakku a.a.

kale al|mak

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ne gerekdür mācerā vü ḳāl u ḳīl [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ḳāle alınmaz [sözden sayılmaz], ḳāle gelmez (...) ḳīl u ḳāl [dedikodu]

Ar ḳāl قال z [#ḳwl] söz Ar ḳāla söyledi, dedi

 kavil

Not: Deyimin aslı kale almamak "sözden kabul etmemek" iken, yakın devirde kale almak olumlu biçimi yaygınlaşmıştır. Kaale almak yazımı keyfidir.

Benzer sözcükler: kaale almak


27.04.2015
kalebent

§ Ar ḳalˁa(t) قلعة zkale Fa band بند zbağ, bağlı, (mec.) mahpus

kaleidoskop

Fr kaléidoscope İng kaleidoscope mercek, ayna ve renkli kırpıntılar yardımıyla güzel şekiller oluşturan bir düzenek (İlk kullanım: 1817 Brewster, İng. mucit.) § EYun kalli+ καλλι zgüzel EYun eîdos εῖδος zşekil, görüntü EYun skópos σκόπος zgösteren

kalekol
kalem

Ar ḳalam قلم z [#ḳlm faˁal ] kamış, kamış kalem Aram ḳalamos קֶלֶמוס za.a. EYun kálamos κάλαμος za.a.

kalemkâr