kalkan

kalistenik

İng callisthenic(s) beden güzelliği için hafif egzersiz § EYun kalli+ καλλι zgüzel EYun sthénos σθένος zgüç

kalita

İt galiotta [küç.] çektiri cinsinden bir tür kürekli savaş gemisi İt galea bir tür tekne

kalite

Fr qualité nitelik, özellikle iyi nitelik OLat qualitas «nasıllık», nitelik Lat qualis nasıl (soru sözcüğü) +itas << HAvr *kʷi- ne?

kalk(o)+

Fr calco+ İng chalco+ [bileşik adlarda] bakır EYun χalkós χαλκός zbakır veya tunç << AYun kakos/kalχos a.a.

kalk|mak

<< OTü kalık-/kalk- kalkmak, yükselmek ETü kalı-/kalġı- kalkmak, özellikle şaha kalkmak +Ik-

kalkan

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kalkan, kalkaŋ: al-turs [[her iki telaffuz geçerlidir]] (...) ḳıḳrıp atıġ kemşelim, ḳalḳan süŋün çomşalım [haykırıp atı sürelim, kalkan süngü çarpışalım] TTü: kalkan balığı [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
chalchán balúch: rôbo

<< ETü kalkan siper ≈ Moğ qalqa(n) siper, perde, koruma +(g)An

 kalk-

Not: Kaşgarlı'dan itibaren Eski Türkçede kullanılan sözcük Türkçe morfoloji çerçevesinde açıklanamaz; Moğolcadan alıntı güçlü olasılıktır.

Benzer sözcükler: canlı kalkan, füze kalkanı, kalkan balığı


29.10.2020
kalker

Fr calcaire kireçli, kireçtaşı OLat calcarium taş, kireçtaşı Lat calx, calc- 1. taş, özellikle kireçtaşı (kalsiyum oksit), dama ve üçtaş gibi oyunlarda oyun taşı, 2. topuk, topuk kemiği +ari° ≈ EYun χáliks χάλιξ ztaş

kalkın|mak

TTü kalk- +In-

kalkolitik

İng calcolithic arkeolojide Bakır Çağı veya erken Bronz Çağı

kalkülatör

İng calculator hesap makinası İng calculate hesaplamak +(t)or OLat calculare [den.] abaküs veya benzeri bir araçla hesaplamak Lat calculus [küç.] çakıltaşı, oyun veya hesap için kullanılan taş parçası Lat calx, calc- kireçtaşı, taş +ul°

kallavi

Mac ? قلّوى z